Praha 1 se zásadně ohrazuje proti dnešnímu tiskovému prohlášení pražské radní Johnové a předsedy magistrátního zdravotního výboru Růžičky, kteří místo toho, aby společně s námi pokračovali v zahájených jednáních o spolupráci, zveřejňují ničím nepodložené útoky, které v první řadě znejistí pacienty i personál Nemocnice Na Františku (NNF) a hlavně poškodí dobré jméno nemocnice.

Současné vedení Městské části Praha 1 zahájilo po svém nástupu jednání s vedením HMP, při kterém jasně deklarovalo, že ustoupilo od záměru předchozího vedení Prahy 1 převést nemocnici na Hlavní město Prahu. „Odmítáme se zbavit odpovědnosti za péči o svěřený majetek, do kterého městská část postupně investovala cca 2 mld. korun, i odpovědnosti za zachování kvalitní zdravotní péče o občany Prahy 1 i o všechny Pražany,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Praha 1 zároveň vyjádřila připravenost nemocnici dále provozovat prostřednictvím stávající příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 1 a opětovně deklarovala připravenost začlenit NNF do systému metropolitní sítě zdravotnických zařízení. 

„Naposledy v dopise adresovaném radní Mileně Johnové a všem ostatním členům Rady HMP první městská část jasně potvrdila, že je připravena dále jednat o finálním a dlouhodobě udržitelném modelu spolupráce Hl. m. Prahy a MČ Praha 1 při provozování Nemocnice Na Františku a že je také připravena podílet se na vytvoření metropolitní sítě zdravotnických zařízení, v rámci níž by NNF měla významnou roli,“ ubezpečil Petr Hejma.

V současné době je ekonomika provozu NNF díky krokům ředitele MUDr. Davida Erharta a jeho týmu a v návaznosti na uzavření nových smluv se zdravotními pojišťovnami v loňském roce nastavena stabilním způsobem, který umožňuje pokrytí provozních nákladů z příjmů od zdravotních pojišťoven. Jak je tomu však u drtivé většiny poskytovatelů zdravotních služeb v České republice, úhrady z veřejného zdravotního pojištění neumožňují realizaci rozvojových projektů, nutné rekonstrukce areálu, obnovu morálně a technicky zastaralého přístrojového vybavení, ale ani plné pokrytí provozních nákladů.

Než bude dojednán finální model spolupráce s HMP, požádala Praha 1 pro letošní rok o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz nemocnice ve výši 42 milionů korun, a to s ohledem na to, že nemocnice plní roli městské nemocnice, která z více než 80 % poskytuje zdravotnické služby pacientům, kteří nejsou občany MČ Praha 1. „O tom, že budeme požadovat dotaci na dokrytí nákladů na provoz, jsem informoval zastupitele HMP přímo při jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy,“ popsal starosta Prahy 1.

Praha 1 nabízí dlouhodobé řešení, jehož součástí je kromě jiného nabídka, kterou už hlavnímu městu dala a kterou je okamžité zřízení nového stanoviště Záchranné služby hl. m. Prahy, jež by nejen poskytlo potřebné zázemí, ale rovněž by podstatně zkrátilo dojezdovou dobu sanitních vozidel. Je škoda, že tuto nabídku HMP dosud nevyužilo. Přitom Záchranná služba hl. m. Prahy dlouhodobě bojuje s nevyhovujícími prostory.

Věříme, že společná budoucí jednání povedou k vytvoření optimálního modelu spolupráce mezi HMP a MČ Praha 1 a k vytvoření funkční sítě kooperujících poskytovatelů zdravotních služeb, do kterého bude zapojena i Nemocnice Na Františku.

„Vyjádření paní radní Johnové považuji za naprostou nehoráznost. Za rok a půl nebyla schopna připravit ani koncept systému metropolitního zdravotnictví, na který se neustále odvolává. O nesplněných lhůtách daných usneseními Rady HMP či Zastupitelstva HMP ani nemluvě,“ prohlásila Jaroslava Janderová (ODS), zastupitelka HMP, předsedkyně Kontrolního výboru ZHMP a předsedkyně Komise pro zdravotnictví Rady MČ Praha 1, podle které Nemocnice na Františku za peníze Městské části Praha 1 vykonává bez příspěvku péči i o pacienty zejména z MČ Praha 7, ale i z ostatních městských částí.

„Městská část Praha 1 a Nemocnice Na Františku zřídily oddělení COVES – speciální oddělení pro nemocné s COVID19, které je k dispozici celé Praze. Co udělala paní Johnová? Nic?“ dodala Jaroslava Janderová, která se  podle svých slov bude ptát, zda byla částka 80 milionů, alokovaná pro Metropolitní Nemocnici na Františku, plus 10 milionu na její zřízení čerpána s péčí řádného hospodáře.

Tisková zpráva ke stažení zde –  DOC