Místní akční plán rozvoje vzdělávání pokračuje i v tomto roce s projektem MAP III.