Kdo včera odpoledne procházel od Hradčan po Kampu, byl pohlcen mohutným masopustním průvodem. A tak si mohl zatančit s medvědem, zaradovat se s kobylou či kozlem, zpívat, veselit se a k tomu se posilnit dobrým jídlem a pitím.

Postavy nejen z našeho světa slíbily, že nebudou vnikat do cizích příbytků a svatostánků, a tak jim starostka Terezie Radoměřská propůjčila ulice a uličky od Hradčan až po Kampu. A konala se také svatba! Ženich s nevěstou (či nevěsta se ženichem?) si slíbili věčnou lásku.
Bohatý program po cestě i na Kampě připravil pro průvod i přihlížející Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan ve spolupráci s Městskou částí Praha 1, Městskou policií Praha 1, Sdružením výtvarníků Karlova mostu a Sborem dobrovolných hasičů Praha 1. Rej tradičních masopustních masek tak ohlásil čtyřicetidenní období masopustu před Velikonocemi. Podívejte se na video níže.