Byt v Růžové byl pronajímán v rozporu s kolaudací

Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy se postavil za stanovisko stavebního úřadu Prahy 1, podle kterého byl byt v Růžové ulici v Praze 1 krátkodobě pronajímán v rozporu s účelem vymezeným kolaudačním rozhodnutím.

„Mám z rozhodnutí našeho stavebního úřadu i magistrátního odboru stavebního řádu velkou radost. Jakákoliv cesta vedoucí k vyřešení fenoménu krátkodobého ubytování a jeho velmi negativního dopadu na kvalitu bydlení v centru Prahy je vítaná,“ reagovala předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Prahy 1 Bronislava Sitár Baboráková.

Stavební úřad Prahy 1 uvedené stanovisko zaujal po kontrolní prohlídce, kterou provedl v únoru 2020 v Růžové ulici. Podle tamějšího Společenství vlastníků jednotek (SVJ) byl totiž byt používán jako ubytovna. Na základě oznámení SVJ vyzval stavební úřad majitele (Sterch, s.r.o.), aby zjednal nápravu a do 31. července 2020 ukončil nepovolené užívání bytové jednotky. Protože k tomu nedošlo, zahájil stavební úřad na začátku listopadu 2020 řízení o přestupku dle stavebního zákona.

Majitel bytu následně písemně prohlásil, že užívání bytu ke krátkodobým pronájmům považuje za „souladné s právními předpisy“. Při ústním jednání v únoru 2021 vlastník své stanovisko potvrdil a napadl stavební úřad Prahy 1, že mimo svoji kompetenci reguluje podnikání a že ze stavebněprávního hlediska je jedno, jestli je byt pronajímán krátkodobě nebo dlouhodobě. V březnu 2021 se vlastník proti stanovisku stavebního úřadu odvolal k odboru stavebního řádu MHMP.

Odbor stavebního řádu ve svém stanovisku ze dne 29. července 2021 mj. konstatoval, že v projednávaném případě skutečně došlo ke změně užívání, která podléhá schválení stavebním úřadem, což nepovažuje za regulaci podnikání, ale za regulaci funkčního využití v plochách, kde toto územní plán vyžaduje.

Podle odboru stavebního řádu MHMP se u bydlení a ubytování jedná o rozdílné způsoby užívání staveb pro bydlení. Majitel neužíval byt v souladu s povoleným stavem, tedy k trvalému bydlení, ale jako ubytovací jednotku za účelem krátkodobých pronájmů.

Odbor stavebního řádu MHMP proto odvolání Sterch, s.r.o. zamítl. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Tisková zpráva ke stažení – PDF