Dne 21. 8. 2019 jsme v ZŠ Vodičkova přivítali delegaci z Jižní Koreje. Ve skupině byli zastoupeni nejen ředitelé a školní inspektoři, ale i úředníci, co mají školství v gesci. Hostům jsme stručně představili systém vzdělávání v ČR a roli městské části jako zřizovatele. Co se týče celorepublikových podmínek, členové delegace se zajímali o prostupnost základních škol a víceletých gymnázií, na počty hodin výuky a délku prázdnin. Když jsme popisovali specifika škol a školských zařízení na Praze 1, zajímali se zejména o prostorové možnosti pro výuku tělesné výchovy a sportovních aktivit. Byli jsme rádi i za dotaz, co dělají žáci na I. stupni ZŠ, když jim skončí výuka a rodiče jsou zaměstnaní, protože jsme mohli popsat roli školních družin a školních klubů.

Teorie byla záhy podpořena praxí, neboť následovala prohlídka školy. Největší odevzu sklidila ukázka prostor školního klubu, který je současně hudební zkušebnou školní kapely Masakrózní hustec. Ocenění hostů získala i keramická dílna a výzdoba vstupního prostoru školy malbami žáků
k poctě Františka Kupky. Perličkou byl dotaz na bustu Járy Cimrmana. Paní ředitelka Mgr. Zelená, která nás školou prováděla, nebyla zaskočena
a českého génia v celé šíři popsala. Zda delegaci došlo, že se jedná
o osobnost čistě smyšlenou, je otázkou.

Největší úspěch u korejských kolegů však měly výtvarné výrobky žáků a všudypřítomný „tvůrčí duch školy“. Každá, i když krátká, výměna zahraničních zkušeností je přínosná a věříme, že korejští kolegové si myslí totéž. Rádi je opět na Praze 1 přivítáme.