Jak správně zažádat o dotaci? Jaké projekty mají šanci na úspěch? Na co si dát pozor?

Přijďte na hromadnou konzultaci k dotačnímu řízení v oblasti kultury pro rok 2019.

Setkání se uskuteční v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1, Vodičkova 18, ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 10 do 12 hod.

Na konzultaci se není nutné předem přihlásit.

Konzultace se bude týkat následujících dotací z oblasti kultury:

 

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019

Cílem dotace je podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, celoroční činnost pro rozvoj soužití, pospolitosti, informovanosti, osvěty a vzdělávání obyvatel MČ Praha 1.

Posuzuje se přínos pro občany Prahy 1. Musí se jednat o celoroční, kontinuální činnost na Praze 1.

Lhůta pro podání žádosti do 8. února 2019.

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019 – PDF

 

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2019

Dotační program slouží k podpoře nových projektů, celoroční činnosti a aktivit a k podpoře tradičních akcí konaných na území Prahy 1.

Dotace jsou poskytovány pouze hlavním pořadatelům, spolupořadatelům, producentům či koordinátorům

Rozhodující je konkrétní přínos pro občany Prahy 1. Výhodou je zajištění vícezdrojového financování projektu.

Lhůta pro podání žádosti do 15. 2. 2019.

Dotačních program v oblasti kultury pro rok 2019 – PDF

 

 

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

Dotace na ochranu kulturního dědictví zaměřen na podporu obnovy drobných architektonických prvků, např.:

Domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, studny, pítka, sochařská výzdoba fasád a společných prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky…

Rozhodující je viditelnost renovovaného prvku z veřejného prostranství a stav poškozené památky.

Lhůta pro podání žádosti do 28.února 2019.

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019- PDF

 

 

Podání všech žádostí musí být osobní do podatelny MČ Prahy 1 v náležitých obálkách.

Více na stránkách: https://www.praha1.cz/mestska-cast/rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty/

Doporučujeme prostudovat zejména jednotlivé zásady dotačních programů, přiložené výše.