Městská část Praha 1 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele*ky příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Revoluční, IČ 70108811, se sídlem na adrese Revoluční 1247/26, 110 00, Praha 1 – Nové město.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele*ky:

  • vzdělání – vysokoškolské,
  • orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech,
  • znalost problematiky řízení ve školství,
  • orientace v ekonomice příspěvkových organizací a příslušných předpisů,
  • znalosti práce na PC,
  • organizační a řídící schopnosti,
  • komunikativní typ s důrazem na týmovou práci,
  • schopnost vést kolektiv a jednat s lidmi,
  • občanská a morální bezúhonnost.

Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 1. září 2024 nebo dle dohody. Možnost služebního bytu na území MČ Praha 1.

Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky včetně všech příloh. Přihlášky zasílejte na adresu:
Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Odbor školství, Vodičkova 18,
110 00 Praha 1, poštou nebo osobně na podatelnu úřadu.
Termínem pro podání je úterý 7. května 2024 včetně, o datu podání rozhoduje podací razítko.

Zalepenou obálku označte slovy:

„Konkurs MŠ Revoluční – NEOTEVÍRAT“

Prohlídka mateřské školy bude ve středu 24. 4. 2024 v 09:00 h.

Kontaktní osoba: Mária Hartmannová, tel: 221 097 779