Konkursní řízení na obsazení pozice ředitele/ky Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vyhlásila městská část Praha 1, která je jejím zřizovatelem.

„Stávající ředitel odchází po letech do důchodu,“ zdůvodnil vypsání konkursu první místostarosta Prahy 1, radní pro kulturu a školství David Bodeček. „Velmi stojíme o to, aby byl vybrán opravdu ten, kdo dokáže navázat na dobrou práci Petra Tlustého a jeho lidský přístup. Prioritou je, aby nový ředitel či ředitelka byl/a v symbióze s dětmi a školním personálem, samozřejmě také s rodiči a námi jako zřizovatelem,“ dodal s tím, že zájemci si prostory největší školy zřizované Prahou 1 mohou prohlédnout 1. března. „Budovu na Uhelném trhu od 9.00, budovu ve Vojtěšské od 10.30,“ připomněl místostarosta fakt, že
ZŠ Brána jazyků, kterou navštěvuje přes osm set dětí, sídlí na dvou místech.

Od uchazečů o ředitelské místo je vyžadováno mj. vysokoškolské vzdělání, orientace ve školských, pracovněprávních nebo finančních předpisech, znalost problematiky řízení ve školství, orientace v ekonomice příspěvkových organizací a příslušných předpisů, organizační a řídící schopnosti, schopnost vést kolektiv a jednat s lidmi či občanská a morální bezúhonnost. Přihlášky mohou zasílat do pátku 15. března 2024 včetně na adresu Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Odbor školství, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1, případně osobně donést na podatelnu úřadu.

Výběrová komise pod vedením místostarosty Bodečka, v níž jsou zástupci radnice, magistrátu, české školní inspekce, pedagogů i rodičů, se poprvé sejde 20. března, na 9. dubna má naplánované pohovory s jednotlivými uchazeči. Nového ředitele či ředitelku by Rada MČ mohla jmenovat poslední dubnový den, s účinností od 1. září letošního roku. (jmenován/a bude na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem 1. září 2024, nebo dle dohody). „Výherce výběrového řízení bude mít jako jeden z benefitů možnost využít městský byt na území Prahy 1,“ zdůraznil David Bodeček.

Základní škola Brána jazyků vznikla sloučením dvou původně samostatných škol na území Prahy 1 – ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh. Je školou fakultní a nabízí rozšířenou výuku matematiky i jazyků.

Přihlášku, její náležitosti a další podrobnosti najdete zde.

Termínem pro podání přihlášky je pátek 15. března 2024 včetně, o datu podání rozhoduje podací razítko.