Komise pro výchovu a vzdělávání se sešla na svém říjnovém zasedání v Základní škole Vodičkova, která v úterý 24. října oslaví 160 let Dívčí školy Vodičkova 22 programem pro širokou veřejnost.

Komise pro výchovu a vzdělávání se schází dvakrát do měsíce, během svých jednáních navštěvují základní školy v Praze 1, kde zjišťují, co školy trápí, co se jim naopak daří, kde potřebují podporu a v jaké podobě. Komise je garantem jednotlivých dotačních programů, který podporuje volnočasové aktivity v základních školách, proto je zpětná vazba důležitá. Tento způsob fungování komise vítají obě strany. „Vážím si aktivity členů komise, která je vždy usnášeníschopná,“ vyzdvihla Eva Špačková, předsedkyně komise.

Říjnová schůze komise se konala v ZŠ Vodičkova. Ředitelka školy paní Mgr. Dagmar Zelená v úvodu seznámila členy komise se základními statistikami týkajícími se školy. Dále pak zmínila oblasti, které se škole daří dobře řešit a oblasti, kde vidí možnost zlepšení. Současně navrhla řešení, jakým způsobem by ráda situaci řešila.

Po úvodu, při kterém měli členové komise možnost ptát se paní ředitelky na doplňující informace, se všichni vydali na prohlídku školy. „Již dříve jsem ve škole prošel každý kout, a i nyní vidím, ve shodě s ostatními členy komise, obrovský potenciál půdních prostor,“ řekl David Bodeček, 1. místostarosta, do jehož gesce spadá právě školství, a dodal: „Kdo prostor neviděl na vlastní oči, nezavnímá poklad, který se budově této krásné školy nachází.“

Po exkurzi po škole se komise vrátila k jednání do auly školy. Na programu bylo mj. také představení projektu Školní ulice, se kterou přišel přítomné seznámit zastupitel Filip Lachman.

Závěrem pozvala paní ředitelka členy na oslavu 160 let Dívčí školy, která byla předchůdkyní dnešní základní školy. Připravena je komentovaná prohlídka školy pro širokou veřejnost, v 17 hodin se uskuteční slavnostní koncert žáků školy a mnoho dalšího! Jste srdečně zváni.