Žádostmi o podporu pro vybavení ordinací či domácí i lůžkové paliativní péče se na svém jednání 11. dubna zabývala Komise pro zdravotnictví (KZDR) a Nemocnici Na Františku Městské části Praha 1. Sešla se k němu mimořádně v aule Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně.

„Doufám a věřím, že je to začátek nového trendu,“ okomentoval atypické místo jednání komise radní pro zdravotnictví Michal Müller, který se ho osobně zúčastnil. „Nemocnice sv. Karla Boromejského je mezi obyvateli naší městské části oblíbená, musíme tedy dělat co nejvíc pro to, aby se podařilo zachovat rozsah zde poskytované péče a rozvíjet dál spolupráci,“ dodal. Současně pochválil pozitivní dopad dlouhodobé kontinuity zřizovatele nemocnice »Pod Petřínem« na její provoz.

Jeho slova potvrdil také předseda KZDR Antonín Berdych: „Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je velmi dobře vedeným zařízením. Poskytuje kvalitní a potřebnou péči v mnoha důležitých oborech, má stabilní ekonomické výsledky a navíc se skvěle stará o zahrady pod Petřínem. Jsem rád, že jsme se o tom mohli přesvědčit přímo na místě.“

Jednání komise završila prohlídka jednotlivých oddělení nemocnice i léčebné zahrady sv. Josefa, která je její součástí.