Celkem dvacet šest usnesení schválili na čtyřicáté sedmé schůzi konané v úterý 19. prosince radní Prahy 1.

Na Střeleckém ostrově se bude natáčet film The Empress II

Rada Prahy 1 vyhověla žádosti společnosti MIA FILM a poskytla ji pro natáčení česko-německého filmu The Empress II zábor na Střeleckém ostrově. Štáb bude na ostrově natáčet konverzační scénu s komparzem dohromady přibližně o 40 lidech.

Žadatel se zavázal, že nedojde k poškození zeleně a vybavení parku, což je řádně zasmluvněno včetně toho, že společnost nebude užívat výtah ke svezení techniky. Natáčení bude probíhat 4 hodiny dne 23. 1. 2024.

Petice občanů „Zachraňte Cafe Milani“

Rada přijala usnesení spojené s peticí občanů za záchranu Cafe Milani. Kavárnu, sídlící v Kaprově ulici 9, měl nájemce právo užívat od 10. 9. 2018. Nájemní smlouva však byla uzavřena na dobu určitou a to do 30. 6. 2023.

Vzhledem ke skutečnosti, že nájemce nesplnil jednu z podmínek pro automatické prodloužení nájemní smlouvy, a to podmínku řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, nájemní vztah nebyl ukončen výpovědí ze strany pronajímatele, ale skončil uplynutím doby dne 30. 6. 2023.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská k tomu podotýká: „Městská část Praha 1 má velkou snahu podporovat provozovny v našem obvodu. Avšak přivírat oči při nesplnění smluvních podmínek není tou správnou cestou, kterou bychom se měli vydat.“

Výjezdová stanice Záchranné zdravotnické služby hl. m. Prahy

Radní schválili zásady smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, jejíž předmětem jsou prostory v přízemí Nemocnice Na Františku, ve kterých bude vybudována výjezdová stanice Záchranné zdravotnické služby hl. m. Prahy (ZZS hl. m. Prahy). Přestavba bude zainvestována přímo ZZS hl. m. Prahy. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi Nemocnicí Na Františku, které byly prostory vymezeny Zřizovací listinou, a ZZS hl. m. Prahy na 5 let.

Klub Šatlava hledá nový domov

Rada městské části dnes schválila záměr na pronájem nebytové jednotky v ulici Tomášská původním členům Klubu Šatlava.

Klub Šatlava, spolek pořádající kulturní akce a platforma pro setkávání místních obyvatel z Prahy 1, dříve sídlil v Mostecké ulici. Z původních prostor byl ale vykázán společenstvím vlastníků, kteří si dlouhodobě stěžovali na jeho hlučnou hudební produkci. Nyní požádala Šatlava o možnost pronajmout si nebytový prostor v Tomášské ulici, který považuje za vhodný pro pokračování své činnosti. Klub deklaroval připravenost respektovat charakter prostoru, tak, aby jeho činnost nerušila své okolí.

Smlouva by s Klubem byla uzavřena na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Prostor, který byl dříve využíván pro provoz pivnice U Tří zlatých trojek, nyní nabízí ideální podmínky pro pokračování činnosti Klubu. S ohledem na okolní komunitu je v navržené nájemní smlouvě stanoveno omezení provozu od 22:00 do 6:00 hodin.

Další informace naleznete na Facebooku Prahy 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace.