Celkem třicet tři usnesení schválili na čtyřicáté šesté schůzi konané v pondělí 11. prosince radní Prahy 1.

Návrh na udělení čestného občanství a ceny Prahy 1

Na základě doporučení Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 přijala Rada městské části Praha 1 návrh osobností Prahy 1, které byly nominované na udělení čestného občanství a Ceny Prahy 1.

Rada předloží na jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 tyto význačné osobnosti za jejich významná vědecká a jiná díla a aktivity mající vztah k Městské části Praha 1:

MUDr. Jaroslav Eliáš — Cena Prahy 1
Lékař, zakladatel Společnosti pro duchovní hudbu, rytíř Maltézského řádu.
Inka Vostřezová — Cena Prahy 1
Spoluzakladatelka známého Československého státního souboru písní a tanců (ČSSPT), který působil v Československu v období 1948-1991, a po celou dobu sídlil na území v MČ Praha 1.
Soňa Červená — Čestné občanství in memoriam
Česká herečka a operní pěvkyně, mezzosopranistka & altistka.
Karel Schwarzenberg — Čestné občanství in memoriam
1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí od 13. července 2010 do 17. června 2013. 1. místopředseda a ministr v demisi od 17. června 2013 do 10. července 2013.
Mgr. Jana FerstlováČestné občanství in memoriam
Dlouholetá pedagožka na Základní škole J. Gutha-Jarkovského, bývalá vedoucí pěveckého sboru Gut!

„Těší mě ocenění významných osobností, které působily na naší městské části a tím ji uváděly ve známost. Za což jim a jejich činům patří naše pozornost a dík, podpořila návrh Terezie Radoměřská, starostka MČ Praha 1.

Revitalizace dětského hřiště Za Haštalem

Radní schválili veřejnou zakázku malého rozsahu ohledně revitalizace dětského hřiště Za Haštalem.

Předmětem prací bude úprava veřejného dětského hřiště, jehož současný stav je nevyhovující. Uspořádají se herní a vegetační plochy, zmenší dlážděné plochy a doplní se vegetace. Herní plocha bude rozšířena a vyrobena z litého EPDM granulátu se zajištěným vsakováním. Ukončení trávníku bude „bezobrubníkové“.

Dojde k odstranění starých herních prvků, které budou vyměněny za nové. Pítko, kompost a hmyzí hotel budou přemístěny. V plochách je též počítáno s další zelení, trvalkovým porostem, keři a popínavými rostlinami.

Místostarostka pro životní prostředí Kateřina Klasnová dodala: „Obnova, kultivace a přeměna tohoto místa vychází z připomínek a požadavků místních rodičů, se kterými jsme se zde scházeli od úplného začátku. Mám tento projekt velmi ráda, jako zajímavost je zde umístěna historická lampa, která zůstává stále na místě a dotváří toto malebné, intimní prostředí jak pro děti, tak pro jejich rodiče.

Výběr nejvhodnější nabídky Nemocnice Na Františku – urgentní příjem

Rada také schválila úpravu urgentního přijmu v Nemocnici Na Františku. Stávající lékárna pro veřejnost se přesune východně od hlavního vchodu a umístění urgentního přijmu se přesune do celé části přízemí západně od hlavního vchodu.

Radní pro zdravotnictví Michal Müller se k věci vyjádřil: „Tento projekt bude znamenat klidnější a plynulejší příjem v krizových situacích. Sanitky a lékaři budou mít samostatný vjezd pro vozy záchranné služby, což zajistí rychlejší a efektivnější příjem pacientů do urgentní péče.

Další informace naleznete na Facebooku Prahy 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace.