Celkem dvacet osm usnesení schválili na čtyřicáté páté schůzi konané v úterý 5. prosince radní Prahy 1.

Návrh programu Zastupitelstva MČ Praha 1

Rada první městské části mj. schválila návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, které se bude konat 12. prosince od 10 hodin v malém sále paláce Žofín.

Zastupitelé by měli, pokud schválí program navržený Radou, projednat například pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024, negativní dopady turismu, omezování hluku z noční dopravy na Starém Městě či výsledky mapování skutečného užívání veřejného prostranství a měli by rovněž zvolit přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Seniorský StarDance ples

Radní také podpořili Seniorský StarDance ples, který se uskutečnil v paláci Žofín. Navázal tak na úspěšný ročník z roku 2021 a seniorům nabídl zajímavý, tancem nabitý program v slavnostních prostorách. Podvečerem provedl orchestr Vladimíra Brože a se svým programem vystoupil také baletní mistr Petr Veleta.

Vrcholem večera se stalo finále projektu Seniorské StarDance: deset nejlepších seniorů z celé republiky zatančilo s profesionálními tanečníky svou show.

Další informace naleznete na Facebooku Prahy 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace.