Celkem jedenatřicet usnesení schválili radní Prahy 1 při své 43. schůzi, která se konala v úterý 21. listopadu.

Vánoce na Kampě

Praha 1 také letos podpoří tradiční Malostranské Vánoce na Kampě, každoročně pořádané Spolkem občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Jejich vyvrcholením pak bude 5. prosince v 17 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu, spojené s Mikulášskou nadílkou. Prostor pro nadílku bude vyhrazen v přistaveném pavilonu, kde bude zajištěn dostatečný prostor pro každé dítě. Akci doprovodí hudební vystoupení amatérských i profesionálních pěveckých souborů z Prahy 1 a Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 zajistí teplé nápoje přímo z polní kuchyně.

Ve stejný den se v Komunitním centru Kampa uskuteční od 16:30 hod. tradiční Mikulášská nadílka s koledami, návštěvou Mikuláše, anděla a čertů. Na programu bude společné zpívání koled za doprovodu hudebníků a Mikulášovo rozdávání balíčků jednotlivým dětem. Mikulášská skupina se bude skládat z osvědčených osob, které umí komunikovat s malými dětmi, aby se nebály.

Jedná se o tradiční akci, na kterou jsou zvyklé chodit nejen malostranské děti. Zároveň noví

andělé a čerti jsou často bývalí malí účastníci mikulášské nadílky. Dochází tak díky tomu

k mezigeneračnímu propojování. KC Kampa se touto akcí daří přispět k zachování pospolitosti místní komunity a rozvíjet sociální kontakty. Také tuto akci Praha 1 podpořila.

„V obou případech se jedná o krásné akce s dlouholetou tradicí a celý den tak bude na Kampě i Malé Straně krásně adventní a mikulášský, zakončený rozsvícením vánočních stromů na náměstí na Kampě a na Malostranském náměstí. Zveme všechny děti, rodiče a další sousedy,“ uvedl první místostarosta David Bodeček.

Vánoční strom na Malostranském náměstí bude rozsvícen v 18:15 hodin.

Stavební úprava průjezdu Polikliniky Palackého

Na úterním jednání Rady MČ Praha 1 byla také schválena zakázka na projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám průjezdu Polikliniky Palackého. „Jedná se o projekt revitalizace přízemního podlaží polikliniky mezi Františkánskou zahradou a ulicí Palackého. Cílem tohoto projektu je zatraktivnění původního průjezdu přestavbou původních, dnes již nevyužívaných garáží pro sanitní vozy na prodejní galerii. Současný stav tohoto průchodu již neodpovídá tomu, jak by mělo v dnešní době centrum metropole vypadat,“ vysvětlil Tomáš Heres, místostarosta pro finance a majetek Prahy 1, a dodal: „Pasáž, která by měla v místě vzniknout, bude dále navazovat i na galerii Myšák a měla by se stát přirozenou spojnicí pro pěší pohyb našich občanů v této části Prahy 1.“ 

Projekt vítá i radní pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku Michal Müller. „Jsem rád, že se podařilo dosáhnout shody nad touto úpravou. V rámci polikliniky plánujeme rozšíření nabídky služeb se zdravotnickým zaměřením,“ dodal Michal Müller.

Kampa

Rada rovněž schválila návrh dodatečných stavebních prací k veřejné zakázce sadových úprav a závlah opěrné zdi na Kampě. Rada dále vzala na vědomí méněpráce spojené s optimalizací závlahového systému, díky níž bylo docíleno výrazné úspory. Rada také schválila vícepráce, které byly spojeny se zvětšením upravené sadové plochy a úpravou dlažby podél komunikací a v okolí pítka. „Jsem rád, že je konečně hotovo, že je hotové i vyúčtování a vyčíslení všech víceprací a že už po Novém roce budou mít lidé k dispozici celou Odkolkovskou zahradu,“ konstatoval radní Prahy 1 pro investice, IT a smart cities Richard Bureš.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/.