Celkem třicet devět usnesení přijali radní Prahy 1 na své jedenačtyřicáté schůzi konané v úterý 7. listopadu.

Podpora oprav památek

Radní na svém jednání mj. schválili podání žádosti o finanční příspěvek od ministerstva kultury, a to z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024.

„Městská část Praha 1 má v tuto chvíli předjednanou finanční podporu mj. opravy historické podlahy velkého sálu v paláci Žofín, stavební úpravy objektu ve Strahovské 206, restaurování poškozeného morového sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice na Malé Straně anebo třeba obnovu degradovaných omítek v interiéru kostela sv. Vavřince. Vedle toho jsou ještě projekty přihlášené do programu soukromými subjekty,“ popsal radní pro územní rozvoj Karel Grabein Procházka.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je dotační titul ministerstva kultury, každoročně financovaný z prostředků státního rozpočtu. Ustanoven byl na základě usnesení vlády z 25. března 1992.

Pomoc lidem bez přístřeší

Radní také odsouhlasili podání žádosti o finance z rozpočtu hlavního města Prahy, a to na pomoc lidem bez přístřeší v příštím roce. Rada hlavního města totiž schválila Program podpory aktivit městských částí v oblasti pomoci lidem bez domova.

Radě MČ Praha 1 byly předloženy dva projekty navržené na podporu z tohoto programu, jejichž realizátorem je nezisková organizace Naděje:

1) Nízkoprahové služby pro osoby bez domova, požadovaná částka 212 500 korun.

Tento projekt umožňuje realizaci sociální práce přímo v terénu pomocí upraveného automobilu. Poskytováno je čisté ošacení, lehké občerstvení a zejména pomoc při základním zdravotním ošetření. Cílem projektu je sociální pomoc osobám bez přístřeší, pohybujícím se na území naší městské části. Projekt je realizován již od roku 2008.

2) Podpora ukončování bezdomovectví prostřednictvím pomoci s pracovním uplatněním anebo bydlením, požadovaná částka 1 048 480 korun.

Tato oblast podpory je zaměřena na zapojení osob bez přístřeší do úklidu veřejných prostranství Prahy 1. Přínosem tohoto projektu je získání finančního příjmu prostřednictvím legální pracovní aktivity, zapojení se do prospěšné činnosti zlepšující životní prostředí naší městské části, pomoc vedoucí ke zlepšení sociální situace prostřednictvím kontaktu, pracovní činnosti a následné odměny a současné zlepšení veřejného mínění o osobách bez přístřeší.

„Jde o každoroční magistrátní dotaci, díky které mohou pracovníci Naděje realizovat sociální práci v terénu a sociální zaměstnávání osob bez přístřeší při úklidu veřejného prostranství. Praha 1 je turistickou a dopravní křižovatkou. Koncentrace osob bez přístřeší z různých koutů republiky, Evropy i světa je zde vysoká. Praha 1 tak svými veřejnými službami supluje roli magistrátu, státu i ostatních zemí,“ okomentovala radní Prahy 1 pro sociální problematiku a bezbariérovost Ivana Antalová.

Navýšení dotace by pomohlo projekt rozšířit, resp. snížit náklady naší městské části. I tento projekt probíhá v Praze 1 od roku 2008 a každoročně se jej účastní přibližně 300 osob.

„Soustavná a dlouhodobá práce s lidmi bez přístřeší má smysl. Jsem moc ráda, že také hlavní město myslí na tyto osoby a podporuje městské části v jejich snažení. Městské části jsou právě ty, které nejlépe znají situaci na svém území a mohou na lidi bez domova efektivně působit,“ upozornila starostka Terezie Radoměská.

Zdobit může každý, zdobit bude každý

Rada městské části Praha 1 rovněž souhlasila s pořádáním a podporou v pořadí už osmého ročníku vánoční akce v Loretánské zahradě s názvem Zdobit může každý, zdobit bude každý.

Městská část obdržela žádost společnosti Prevence dětem o výpůjčku pozemků v Loretánské zahradě, kde chce uspořádat již tradiční vánoční akci spojenou se soutěží o nejhezčí vánoční stromek.

Stejně jako v minulých letech vznikne v zahradě ve dnech 20. až 30. listopadu vánoční městečko, kde bude rozmístěno na sedmdesát stromečků, které budou od 1. prosince do 6. ledna k dispozici široké veřejnosti k ozdobení podle vlastní fantazie.

Součástí akce bude tvořivá dílna umístěná do vyhřívaného stanu, dřevěný betlém a Ježíškova nebeská kancelář, kde si každý bude moci napsat na nekonečný dopisní papír svá tajná přání a zazvonit na zvonec, aby se vyplnila. Dominantou celého prostoru bude osmimetrový nazdobený strom.

Jsem moc ráda, že Praha 1 může opět podpořit tuto už tradiční vánoční akci v Loretánské zahradě, která přináší radost a tvořivost do naší komunity v období Vánoc. Věřím, že i tento rok bude naše zahrada plná krásně zdobených stromečků a že se občané budou moci těšit na pohodovou atmosféru a tradice spojené s tímto obdobím,” vyzdvihla starostka Terezie Radoměřská.

Akci bude doprovázet výstava o historii Loretánské zahrady, umístěná u vstupu na zpevněné ploše. Nebude chybět také občerstvení.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/.