Ve středu 13. září se poprvé po prázdninách sešli na svém už devátém zasedání zastupitelé Prahy 1. Během jednání, které proběhlo v paláci Žofín, schválili celkem třináct usnesení. Projednali mj. výsledky hospodaření městské části, záměry prodeje pozemků anebo zvolili přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Zastupitelé také souhlasili s rozhodnutím radních, že se Praha 1 připojí k tzv. Milostivému podzimu. Ve Sbírce zákonů byl v červnu vyhlášen zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Tímto zákonem je obcím a krajům, tedy i hlavnímu městu a jeho částem, dána možnost připojit se k letošnímu Milostivému podzimu.

Praha 1 se připojí k odpuštění daňových dluhů souvisejících s místními poplatky a pomůže tak některým občanům při řešení nelehké životní situace.

Zastupitelstvo se rovněž shodlo, že bude činit veškeré potřebné kroky k úplnému vyloučení sdílených elektrokoloběžek z území, které má ve své správě. Dále Praha 1 požádá hlavní město Prahu o stejný přístup k provozování sdílených elektrokoloběžek i na území ve vlastnictví hlavního města Prahy a na území Pražské památkové rezervace. Ke shodě na usnesení došlo bez ohledu na politickou příslušnost.

Více informací se dozvíte ZDE.

Zastupitelé také potvrdili rozhodnutí radních ohledně zřízení kontaktního místa pro bydlení, které bude působit v budově radnice ve Vodičkově 18. Vznikne v návaznosti na Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze, které kromě Prahy 1 podepsaly městské části 7, 10 a 22 a také hlavní město.

Kontaktní místo občanům poskytne základní poradenství a doporučení týkající se bydlení. Podle řešeného problému a platných pravidel se o ně následně budou moci postarat na některém z radničních odborů anebo jim bude nabídnuta jiná možnost pomoci. Jeho výhodou bude, že se občané dozvědí informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a nebudou nuceni obcházet jednotlivé úřady a organizace. Lépe se tak zorientují v jinak mnohdy nepřehledném systému podpor.

Více informací naleznete na Zastupitelstvo | Praha 1, kde také v příštích dnech budou zveřejněna kompletní usnesení.