Celkem jedenadvacet usnesení přijali radní naší městské části na své třicáté osmé schůzi konané v úterý 24. října.

Finanční prostředky na podporu paliativní péče

Rada městské části mj. odsouhlasila návrh na přidělení tří aktuálních dotací v oblasti zdravotnictví na podporu paliativní péče, které obdrží:

  • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
  • Cesta domů, z.ú.,
  • Tři, z.ú.

V těchto zařízeních jsou umísťováni pacienti s trvalým pobytem v Praze 1 a výše dotace je odvozena od počtu jejich tzv. lůžkodnů. „Není možné zajistit důstojný a co nejméně bolestivý konec života nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem a jejich rodinám bez kvalitních individuálních sociálních a zdravotních služeb. Proto jsem velmi rád, že se rada ztotožnila s mým návrhem a doufám, že stejně tomu bude i na jednání zastupitelstva,” uvedl radní Prahy 1 pro zdravotnictví Michal Müller.

Finanční podporu na dovybavení ordinace také získá dětská lékařka z Polikliniky Palackého.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV

Radní rovněž souhlasili s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský, a to pro projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV (MAP IV).

„Vzdělání by pro nás mělo být jednou z nejcennějších věcí, kterou každý v průběhu celého života neustále zdokonalujeme. Projekty, jež pracují na větším pochopení dotčených stran a na zkvalitnění celého vzdělávacího systému, budeme vždy s ochotou podporovat,“ vyzdvihla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Zájem o zapojení do projektu MAP IV projevily všechny školy zřízené MČ Praha 1 i většina ostatních zřizovatelů. „S radostí prezentuji, že u nás v Praze 1 bude od února příštího roku – po dobu třiadvaceti měsíců – realizován Místní akční plán IV, do kterého se zapojuje dvacet devět mateřských a základních škol z naší městské části, a to s více než 500 pedagogy a 4 000 dětmi a žáky. Dojde k dalšímu prohlubování funkčního partnerství a spolupráce všech aktérů působících v naší městské části, kteří o projekt projevili zájem,“ zdůraznil 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček, v jehož gesci je mj. školství.

Projekt podporuje zvyšování kvality vzdělávání, rozvoje znalostí a výměnu zkušeností mezi všemi aktéry, kteří jsou do projektu zapojeni.

Velmi specifickým tématem Prahy 1 je podle slov Davida Bodečka velká míra účasti žáků – cizinců, a to jak v mateřských, tak základních školách. Jejich počet zhruba pětkrát převyšuje celorepublikový průměr. „Toto bude jedno z hlavních témat projektu. Budou vytvořeny tři pracovní skupiny: pro financování, pro podporu moderních didaktických forem a pro rovné příležitosti. Rodiče a děti se mohou těšit na různé webináře, matematický kemp, na živou knihovnu, setkání s inspirativními osobnostmi a také se zástupci místní samosprávy,“ vyjmenoval David Bodeček a dodal: „Mým hlavním cílem je, aby se hovořilo nejen o rozvoji, ale i o problémech, které je nutné eliminovat – ať už jsou to šikana, rizika online prostředí apod., tedy nešvary, o nichž je nutno hovořit, a ne se před nimi schovávat.”

Mezi klíčové aktivity projektu patří:
1) webináře a tematické „Kavárny pro rodiče“ a veřejnost,
2) prevence a intervence šikany u žáků ZŠ, práce s třídním kolektivem, rizika online prostředí a mnohé další pro pracovníky ve vzdělávání,
3) vzdělávací kempy, setkávání s osobnostmi či představiteli samosprávy, živá knihovna a mnohé další pro děti a žáky.  

Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci

Rada Prahy 1 na svém úterním jednání rovněž přijala nová pravidla výběrového řízení na pronájem bytů k rekonstrukci. „Mohu říci, že plníme to, co jsme ve volbách občanům slíbili. V rámci těchto pravidel budou navíc zvýhodněni občané Prahy 1 či rodiny s dětmi,“ upozornil místostarosta pro finance a majetek Tomáš Heres.

Přijetí nových pravidel vítá i starostka. „Tento typ nájmu vnímám jako ideální pro ty, kteří chtějí mít jistotu bydlení v nájemním bytě a současně si jej za dopředu jasných podmínek přizpůsobit dle svého vkusu a přání,“ okomentovala Terezie Radoměřská.

Nabídka bytů a podmínky výběrových řízení budou během tohoto podzimu průběžně zveřejňovány na úřední desce a na webových stránkách Prahy 1. „Poptávka po bydlení v centru metropole je stále velká a toto je způsob, který umožní efektivnější využití našich bytů,“ dodal místostarosta Heres.

Zájemci, kteří zvítězí ve výběrových řízeních, si pak dle projektové dokumentace nebo výpočtového listu byt zrekonstruují. Na oplátku pak dostanou např. možnost dlouhodobého pronájmu.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/.