Na svém třicátém sedmém jednání konaném v pondělí 16. října přijali radní naší městské části mj. následující usnesení.

Od 1. července příštího roku přejde z hlavního města na Prahu 1 veškerá agenda přestupků v dopravě. Výrazně tak naroste počet přestupků, které už dnes řeší Odbor dopravně správních agend Úřadu MČ Praha 1. I z toho důvodu se Praha 1 rozhodla pro implementaci nového programu na zpracování přestupků Přestupky 22, který nahradí dosud využívaný systém Agendio.

„Už nyní Praha 1 řeší nejvíce dopravních přestupků z celého hlavního města a teď na nás navíc přejde celá agenda dosud řešená Magistrátem hl. m. Prahy. Proto přecházíme na novou verzi agendy Proxio pod názvem Přestupky 22, která je postavena na automatickém zpracování a zahrnuje nově formu zkráceného řízení formou příkazů. Dojde tak nejen ke zrychlení řešení přestupků, ale především k redukci potřebného počtu referentů, které by bylo nutno přijímat s ohledem na očekávaný nárůst agendy, ale aktuálně na trhu práce nejsou k dispozici,“ popsal předseda Komise pro informatiku a Smart Cities Richard Bureš.

Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 1 bude mít tuto implementaci na starost společnost Marbes, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení s celkovou nabídkovou cenou 875 000 Kč bez DPH.

„Vítám tento první krok ke zvládnutí obrovského množství agendy přestupků, která nás čeká po 1. červenci 2024. Program Přestupky 22 budou samozřejmě využívat i další útvary Úřadu MŠ Praha 1, řešící přestupky,“ uzavřela starostka Terezie Radoměřská.

Další informace naleznete na Facebooku Prahy 1 a na https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/.