Celkem čtyřicet čtyři usnesení přijali radní naší městské části na své třicáté šesté schůzi konané v úterý 10. října.

Nové odbory

Radní na své schůzi mj. schválili zřízení Odboru technicko-investičního, zřízení Oddělení přípravy stavebních akcí, přeřazení dosavadního Oddělení investic útvaru starostky do nového odboru a jeho přejmenování na Oddělení realizace stavebních akcí. Schválili také rozdělení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Odbor zdravotnictví a Odbor sociálních věcí.

Nový Odbor technicko-investiční začne fungovat od 1. listopadu a bude realizovat potřebné stavební akce na základě návrhu radního odpovědného za konkrétní oblast – např. za správu majetku, životní prostředí, dopravu apod.

Odbor zdravotnictví vznikne vymezením stávající agendy zdravotnictví a Nemocnice Na Františku.

Cílem zřízení nového Odboru technicko-investičního je sjednocení zadávání, přípravy, realizace a vyúčtování stavebních akcí převážně investičního charakteru na jednom pracovišti, což celý proces značně zpřehlední.

Nový Odbor zdravotnictví vzniká z dlouhodobé potřeby úpravy vztahů ke zdravotnickým zařízením na území naší městské části a k Nemocnici Na Františku, což je největší příspěvková organizace Prahy 1.

Dotační programy

Rada na svém zasedání také vyhlásila nové dotační programy v oblastech sportu, ochrany kulturního dědictví, rozvoje občanské a spolkové činnosti a v oblasti kultury.

V oblasti sportu bude možné žádat o dotaci na dlouhodobou činnost s mládeží z Prahy 1, případně na území Prahy 1.

Dále bude možné žádat o dotaci na opravu, vybavení či rozšíření sportovišť užívaných na území první městské části k dlouhodobé činnosti s mládeží.

Majitelé domů na území Pražské památkové rezervace v Praze 1 budou moci žádat o dotaci na obnovu drobných viditelných architektonických prvků (např. domovních znamení, kování, ozdobných prvků, dveří, mříží, studní, pítek, výzdob fasád atd.)

Prostřednictvím dalšího dotačního programu by radnice ráda podpořila nabídku kulturních příležitostí pro občany městské části. Dotační program slouží k podpoře nových projektů, celoroční činnosti i k podpoře tradičních akcí.

O dotaci pak budou moci žádat spolky, neziskové organizace a další subjekty, které podporují rozvoj občanské společnosti, soužití, informovanosti a vzdělávání občanů Prahy 1.

Podrobné informace budou zveřejněny 20. října 2023, a to na tomto odkazu: https://www.praha1.cz/…/rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty/.

Nový prostor pro naše spolky, SVJ a bytová družstva

Rada rovněž rozhodla, že uvolněný prostor po Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 na adrese Újezd 26 bude sloužit k nekomerčním aktivitám spolků, SVJ či bytových družstev Prahy 1. Ty ho budou moci využívat zdarma. Více informací o uvedeném nebytovém prostoru si můžete přečíst na https://www.praha1.cz/kultura/spolecenske-stredisko-via/.

Další informace naleznete na Facebooku Prahy 1 a na https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/.