Celkem čtrnáct usnesení schválili zastupitelé Prahy 1 na svém desátém zasedání konaném v úterý 17. října 2023.

Hned druhým bodem byla volba nového člena Rady MČ Praha 1. Stal se jím Richard Bureš z Občanské demokratické strany. Ve své gesci má investice, IT, Smart Cities a technické systémy prevence kriminality.

„Jako radní budu realizovat novou koncepci investic a chci rozjet nově vznikající odbor, jehož účelem bude efektivnější řízení investic. Sjednotíme přístup radnice k vlastnímu majetku a zvýšíme transparentnost rozhodování o investiční činnosti,“ vyjmenoval Richard Bureš, jehož hlavní vizí v oblasti IT je elektronizace systému pokut za nelegální parkování. „Mým cílem je důslednější výběr těchto pokut, který nejenom zvýší příjem pro městskou část, ale zlepší i celkovou situaci s parkováním v Praze 1,“ dodal nový radní.

Richard Bureš byl do vedení městské části nominován už v době sestavování koalice v loňském roce. V té době byl však spolu s dalšími někdejšími zastupiteli Prahy 1 obžalován v souvislosti s prodejem neobsazených bytů vlastněných městskou částí v letech 2012 až 2015. Jeho nominace proto byla odložena. „Obvodní soud pro Prahu 1 nyní bez jakýchkoliv pochybností rozhodl o tom, že se v dané věci trestný čin nestal, obžalobu zrušil a zprostil všech dvacet osm obžalovaných viny. Dle mého tedy není důvod, proč by se pan Richard Bureš nemohl stát členem Rady městské části Praha 1 a proč by měl být nadále vyřazen z politického života,“ uvedla starostka Terezie Radoměřská.

Předseda ODS v první pražské městské části Richard Bureš je členem zastupitelstva Prahy 1 od roku 2002. Radním i místostarostou byl už v minulosti. Je autorem projektu Transparentní 1 (https://transparentni.praha1.cz/), který občanům dává přehledně k dispozici údaje o hospodaření a fungování Prahy 1 a je jedním z nejotevřenějších systémů informování občanů v Praze i mimo ni. V roce 2018 získal první místo v projektu Osobnost E-governmentu.

Třetím bodem jednání bylo poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Divadlu v Řeznické. Zastupitelé tak reagovali na jeho špatnou ekonomickou situaci, kdy v průběhu posledních dvou let divadlo neobdrželo dotaci ministerstva kultury. „Divadlo v Řeznické je tu s námi téměř půl století a vyprofilovalo se jako jedno ze zásadních divadel v Praze. Má jedinečný a nezaměnitelný repertoár, prošly jím stovky uměleckých osobností, spolupracuje s domácími osobnostmi z divadelního, hudebního a výtvarného umění. Divadla jsou navíc důležitou součástí našeho života, mají osvětový a vzdělávací aspekt. Souhlasím s mimořádným příspěvkem a ráda jsem ho podpořila,“ prohlásila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Žádost Divadla v Řeznické projednala 25. září Komise kultury a sportu a s ohledem na výjimečnou situaci, která by vedla k omezení provozu a fungování divadla, se rozhodla žádosti jeho ředitelky vyhovět a uvolnění mimořádného finančního příspěvku doporučit. Rozhodnutí padlo i s ohledem na fakt, že divadlo bylo původně příspěvkovou organizací městské části. „Jsem rád, že se příspěvek podařilo jednohlasně schválit. Je mi líto, že – stejně jako u škol nebo u Nemocnice Na Františku – ač magistrát přispívá také, jsme na hlavním městě zmiňováni jako ti, kteří by se o tyto instituce měli finančně starat primárně. Přitom jak divadlo, tak naše nemocnice i školy obsluhují všechny – nejen občany Prahy 1. Náš rozpočet je znatelně menší než ten hlavního města, byl bych tedy rád, kdyby tento svůj postoj magistrát přehodnotil,“ poznamenal 1. místostarosta David Bodeček, do jehož gesce spadá kultura.

Městská část má dva základní nástroje finanční podpory kulturních a spolkových organizací, které jsou aktivní nebo vykonávají činnost na území Prahy 1 – dotační řízení a spoluúčast. Zastupitelstvo rozhodlo divadlo podpořit mimořádně, a to s důrazem na zachování jeho specifického zaměření.

Pátým bodem programu bylo projednání studie hasičské stanice pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 a zastupitelé ji vzali na vědomí. Hasičská stanice by mohla být, dle dřívějšího usnesení, vybudována na pozemku v sousedství ministerstva dopravy.

Současná stanice v Revoluční ulici neodpovídá daným standardům a radnice se tímto krokem také snaží vyjít vstříc místním občanům, kterým její provoz v místě nevyhovuje. Cílem je najít nové vhodné prostory pro dobrovolné hasiče.

„Naše hasičská jednotka by si nepochybně zasloužila vzhledem ke svým aktivitám a důležitosti lokality, ve které se nachází, modernější a důstojnější stanici. Věřím, že kráčíme správným směrem a že nová hasičská stanice v blízké budoucnosti vedle ministerstva dopravy vyroste,“ prohlásila starostka Terezie Radoměřská.

V rámci šestého bodu jednání zastupitelé rozhodli o výpovědi smlouvy o nájmu se smluvní stranou Nadace Pražské děti. Pozemek se nachází na Staroměstském náměstí, konkrétně za Staroměstskou radnicí. „Staroměstské náměstí vnímám jako velice významnou lokalitu Prahy 1. Záleží mi na tom, aby toto místo ožilo zajímavými projekty, které zpříjemní pobyt obyvatelům a návštěvníkům naší městské části,“ řekla k rozhodnutí zastupitelů starostka Terezie Radoměřská.

Zastupitelé podpořili doporučení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1:

  • vyhradit si právo rozhodovat o všech změnách smlouvy a vypovědět tuto smlouvu;
  • ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracovat koncept budoucího využití pozemku s ohledem na jeho potenciál včetně společenského a ekonomického zhodnocení;
  • předložit koncept budoucího využití pozemku Zastupitelstvu městské části Praha 1 k projednání.

Podle smlouvy měla Nadace Pražské děti využívat pronajatý prostor výhradně pro pořádání kulturně-společenských a doprovodných prodejních aktivit ve spolupráci s městskou částí Praha 1. Členové Komise pro kulturu a sport při jednání 12. června 2023 ale konstatovali, že skutečný stav je takový, že prodejní aktivity jsou jen zřídkakdy doplněné kulturními aktivitami a doporučili vypovědět smlouvu s Nadací Pražské děti.

,,Jedná se o naprosto jedinečnou lokalitu. Myslím si, že městská část se má v dané věci chovat maximálně transparentně. Jsem rád, že zastupitelé podpořili materiál, který jsem za Finanční výbor předložil k projednání. Tento nevyhovující stav není možné dále přehlížet,” konstatoval předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 Giancarlo Lamberti.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/.