Na výbornou dopadlo sobotní taktické cvičení jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) Prahy 1. Ochranu paláce Žofín před velkou vodou se jim podařilo vybudovat za pouhých 180 minut od vyhlášení povodňového poplachu.

„S úspěchem jsme prověřili připravenost všech součástí protipovodňové ochrany ostrova, jež městská část přijala a postavila po devastujících povodních v roce 2002,“pochvalovala si starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. Dodala, že právě hasiči z první městské části, která se jako jediná rozkládá na obou březích Vltavy, jsou z velké části zodpovědní za ochranu centra města před velkou vodou. 

Taktického cvičení se kromě členů jednotky SDH Praha 1 zúčastnili také dobrovolní hasiči ze středočeských Kozárovic a zástupci Českého červeného kříže. Postupy popsané v Protipovodňovém plánu pro Žofín spočívají ve výstavbě protipovodňových bariér kolem samotného paláce, jež jsou speciálně navrženy a skladovány v podzemí Slovanského ostrova.

Potřebovali jsme ověřit i funkčnost dieselagregátu, proto jsme Žofín ve spolupráci s energetiky odpojili od elektrické sítě,“ vysvětlil velitel hasičů Prahy 1 Zdeněk Čihák. Vyzkoušeny byly rovněž tlakové klapky potrubí, jimiž protéká voda pod ostrovem. Cvičení, které bylo vyhlášeno v 8 hodin ráno, na Slovanský ostrov přilákalo i návštěvníky, zejména rodiny s dětmi. Na místě mohli pozorovat stavbu zábran a také si prohlédnout hasičskou techniku. 

Podobné cvičení se na Žofíně uskutečnilo v roce 2012, o rok později byla protipovodňová opatření aktivizována při zvýšené hladině Vltavy naostro. Naposledy pak bylo nutné bariéry proti velké vodě postavit v roce 2019. 

Slovanský ostrov i budova historického paláce Žofín byly zasaženy srpnovou povodní v roce 2002, přičemž přízemí budovy bylo zatopeno do výše 1,6 metru. Škody způsobené velkou vodou byly tehdy vyčísleny na desítky milionů korun. Částečný provoz byl po opravě zahájen již 1. října 2002, celý objekt byl zprovozněn koncem téhož roku.