Galerie 1, prestižní kulturní instituce v srdci Prahy, otevřela své dveře pro umělce, kteří mají zájem se představit v jejích výstavních prostorech. Od 1. února do 30. dubna 2024 můžete podat svou přihlášku a využít této příležitosti. V tomto článku najdete veškeré informace potřebné k účasti ve výběrovém procesu.

Termíny a podmínky:
Přihlášky pro rok 2025 budou přijímány v období od 1. února do 30. dubna 2024. Každý umělec může podat přihlášku do výběrového procesu během tohoto období. Je důležité dodržet tuto lhůtu a odeslat přihlášku dle pravidel, aby mohla být přijata.


Proces přihlášení:
Chcete-li se přihlásit, navštivte oficiální webovou stránku na adrese https://www.praha1.cz/kultura/galerie-1/. Zde naleznete veškeré informace, dokumenty a pravidla o přihlašovacím procesu. Ujistěte se, že jste při vyplňování přihlášky uvedli všechny požadované informace a připojili požadované dokumenty.

Výběrový proces:
Po ukončení období přijímání přihlášek provede tým odborníků z Galerie 1 pečlivé zhodnocení všech přihlášených děl, která budou následně postoupena Komisi pro kulturu a sport a vybraní umělci budou na přelomu června/července schváleni Radou městské části Praha 1. Kritéria výběru zahrnují kvalitu, originalitu a přínos díla pro kulturní prostředí. Po vyhodnocení a schválení budou vybraní umělci kontaktováni prostřednictvím odpovědného pracovníka Galerie 1.

Výstavní období:
Vybraní umělci budou mít možnost vystavit svá díla na výstavních plochách Galerie 1 zpravidla na jeden vybraný měsíc. Detailní plánování a rozvržení jednotlivých vybraných výstav včetně uzavření smluv o využití výstavních ploch bude probíhat po ukončení výběrového procesu.

Galerie 1 vítá přihlášky všech umělců, kteří se chtějí podílet na výstavním programu pro rok 2025 a nabízí skvělou příležitost prezentovat umělecká díla širokému publiku v jednom z nejvýznamnějších kulturních prostorů v Praze. Využijte této jedinečné příležitosti a pošlete přihlášku ještě dnes.