Mezinárodní porota vybrala pět týmů, které se zúčastní soutěže na novou podobu Florence. Z této dopravní křižovatky a železničního brownfieldu se má stát multifunkční čtvrť, která nabídne bydlení, obchody, dopravní terminál, kancelářské prostory i místa pro trávení volného času. Návrhy budou představeny letos v listopadu. K nové podobě Florence se může vyjádřit i veřejnost. V pondělí 17. května proběhne v Centru architektury a městského plánování (CAMP) diskuze „Praha zítra: Florenc 21“, na podzim, kdy budou všechny soutěžní architektonické návrhy představeny na výstavě, pak bude mít veřejnost možnost ke každému návrhu podat komentáře. Ty budou následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a vybrání vítěze soutěže.

„Již v minulosti bylo na toto území zpracováno několik urbanistických studií, avšak nedošlo u nich k dostatečně široké shodě všech aktérů. Právě proto jsme s klíčovými vlastníky v území ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development dospěli k názoru, že nejlepším řešením bude uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která navrhne jeho budoucí podobu,“ uvedl 1. náměstek primátora a radní pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

O účast v soutěži usilovalo celkem 57 týmů z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Porota tak stála před těžkým úkolem vybrat pět nejkvalifikovanějších. Účastníky teď čekají dvě fáze soutěže, během kterých proběhnou tři soutěžní workshopy. Z nich pak vzejde pět návrhů, ze kterých bude na konci roku vybrán ten nejlepší.

 „Hlavním kritériem při posuzování portfolií a složení týmu byla jejich zkušenost s obdobnými úkoly, tedy urbanistickým návrhem jádrové oblasti metropole, která je zároveň i multimodálním dopravním uzlem. Díky dobrému úsudku poroty, tak nakonec nebyly vybrány automaticky ty nejslavnější jména, ale týmy, které mají právě s takovým typem projektů největší zkušenosti,“ vysvětlil Petr Návrat z kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

Zadní dvorek centra Prahy i významný dopravní uzel

Florenc je dnes významnou křižovatkou dopravních spojení celoevropského významu. Protíná se zde autobusová, železniční i tramvajová doprava a celou oblast obsluhují dvě linky metra. Lokalitu ale tvoří několik nefunkčních a špatně prostupných ploch, které vyžadují proměnu. Okolí autobusového nádraží trpí zejména nejasným vymezením zástavby, nevzhlednými veřejnými prostranstvími, bariérami pro chodce i absencí kvalitní zeleně.

Soutěžní týmy mají do urbanistického návrhu integrovat již schválené projekty v území. Kromě modernizace stanice Masarykovo nádraží se jedná o rekonstrukce ulic Na Florenci a Na Poříčí, v současnosti realizované projekty Florenc Gate v Křižíkově ulici nebo stavba od kanceláře Zaha Hadid Architects podél ulice Na Florenci.

Nová čtvrť místo nefunkčního brownfieldu

„Cílem urbanistické soutěže je najít návrh pulzující čtvrti se smíšeným využitím. Mají zde vzniknout nové byty, obchody i služby. Jádrem projektu by měla být kvalitní veřejná prostranství se zelení pro trávení volného času,“ konstatoval starosta Prahy 1 Petr Hejma. Většinu pozemků vlastní společnosti Masaryk Station Development, která chce na Florenci vytvořit soběstačnou městskou čtvrť a zacelit jizvu stávajícího brownfieldu, a ČSAD Praha holding, jehož záměrem je integrovat autobusový terminál do městské struktury a zvýšit komfort cestujících.

Mezinárodní soutěž Florenc 21 má pomoci ke vzniku nového všeobecně přijímaného návrhu, který splní cíle v oblasti udržitelné mobility a adaptace na klimatickou změnu. Vítězná urbanistická studie stanoví rozsah zástavby a využití a podobu veřejného prostoru. Stane se také podkladem pro změnu územního plánu.

„Z pozice spoluzadavatele soutěže hodnotíme portfolio přihlášených, jejich počet a porotou finálně vybrané soutěžící týmy jako velký úspěch. Chceme poděkovat zástupcům hlavního města Prahy a zúčastněných městských částí za plnou projevenou podporu, bez které by takový výsledek nebyl. Je evidentní, že navzdory obecné skepsi je spolupráce mezi privátní a veřejnou sférou možná. Věříme, že i konečné návrhy, který očekáváme ke konci roku, zásadně přispějí ke změně této lokality v moderní městskou čtvrť,” komentoval výběr zástupce Masaryk Station Development Petr Palička.

Zapojení veřejnosti

V pondělí 17. května proběhne v Centru architektury a městského plánování (CAMP) diskuze „Praha zítra: Florenc 21“, kde budou hosté debatovat o rozvoji tohoto klíčového dopravního uzlu. Sledovat ji můžete na www.campuj.online

Všechny návrhy budou představeny na výstavě a veřejnost bude mít možnost ke každému návrhu podat komentář. Ty budou následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a pro vybrání vítěze soutěže.

Více informací o projektu naleznete na www.florenc21.eu.

Fotografie ke stažení zde: https://drive.google.com/drive/folders/1FYyOxi5nbEVW2dKrxVn9lrlgmPpWfKRo?usp=sharing