Mladí malíři, sochaři, grafici, skláři a keramici ze základních a středních uměleckých škol vystavují do 12. listopadu svoji velmi zajímavou a zdařilou tvorbu v Mladotově domě na Pražském hradě. Účastní se tak druhého ročníku Festivalu mladých talentů, pořádaného – za podpory MČ Praha 1 – Metropolitní kapitulou u sv. Víta a Hradčanskou galerií Josefa Kalouska.

 „Jsme moc rádi, že se mladí umělci mají možnost prezentovat v krásných prostorách Mladotova domu, a s velkým potěšením jsme proto opět podpořili Festival mladých talentů,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který zároveň do výstavní síně pozval všechny milovníky výtvarného umění: „Kdo se přijde podívat, nebude určitě litovat, protože vystavené práce mají skutečně vysokou úroveň.“

 Městskou část Praha 1 na výstavě reprezentují například Soukromá umělecká škola Orphenica z Pohořelce, ZUŠ Biskupská, Veselá škola, ZŠ Vodičkova či Slovanské gymnázium.

Mladotův dům se nachází ve Vikářské uličce. Jedná se o původně renesanční objekt kapitulního děkanství, který byl barokně přestavěn Janem Blažejem Santinim-Aichelem. Pravý sál, kde je velká část výstavy, se honosí bohatou malířskou výzdobou z roku 1725 od Jana Ezechiele Vodňanského.

Metropolitní kapitula u sv. Víta je sbor kněží, v jehož čele stojí svatovítský probošt Václav Malý, který je držitelem jednoho ze sedmi klíčů k českým korunovačním klenotům. Metropolitní kapitula vznikla už v desátém století a sídlí v budově Starého proboštství na třetím nádvoří Pražského hradu. Je vlastníkem vnitřního vybavení katedrály svatého Víta, včetně obrazů, soch, oltářů i náhrobků, a je i majitelem nesmírně cenného svatovítského pokladu. Velmi vzácná je i její knihovna, která patří k nejstarším historickým knihovnám v Česku.

Hradčanská galerie Josefa Kalouska se nachází na Hradčanském náměstí 12 v bývalé konírně kanovnického domu.

Výstavu v Mladotově domě je možné navštívit denně od 10 do 15 hodin.