Parkování rezidentů v ulicích Mikulandská, Ostrovní a Opatovická je velmi ztížené kvůli stavbám. Zhoršení nad únosnou mez ale způsobuje velké množství aut, které v těchto ulicích ani parkovat nemají. Jde především o auta cizích státních příslušníků, kteří jsou zřejmě beztrestní. Skončilo odtahování aut i zamykání jejich kol. Netrpělivě čekáme na zavedení pořádku !


Dobrý den,

kontrola oprávněnosti parkování v Zóně placeného stání v hl. m. Praze probíhá zejména prostřednictvím monitorovacího vozidla. RZ vozidel se online odesílají k automatickému zpracování, dokumentace podezření na přestupek se pak odesílá dálkově po skončení směny, jedno vozidlo monitoruje za směnu cca 20 tisíc parkovacích stání, stěžejní je vyhodnocování neoprávněnosti parkování vozidel s následným řešením přestupků. Tento systém občanům neumožňuje kontrolu platného parkovacího oprávnění u zaparkovaných vozidel, které tak mohou mít i cizí státní příslušníci. Jsme si vědomi většího množství povolených stavebních záborů v oblasti, již při podávání žádosti se snažíme omezovat jak rozsah, tak termíny stavebních akcí. Doporučujeme Vám využít parkovací místa v širší docházkové vzdálenosti, neboť parkovací oprávnění v Městské části Praha 1 poskytuje komfort možnosti parkování v „modré“ i „fialové“ zóně oblasti 1, tj. celé Městské části Praha 1. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Zuzana Málková
vedoucí oddělení