Otázka: „Jak se počítá podlahová plocha jednotky? Proč mám jinou výměru v nájemní smlouvě a jinou v návrhu smlouvy o převodu?“

Podlahovou plochu bytu vymezuje přesně § 2 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám, k bytům a nebytovým prostorám (zákon o vlastnictví bytů). V odst. b) vymezuje pojem byt – což je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení., v odst. i) pak vymezuje podlahovou plochu, což je součet ploch všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Příslušenstvím bytu jsou např. komory, sklepní místnosti apod., které se nacházejí mimo uzavřenou bytovou jednotku, ale jsou přesně vymezeny. Tzn., že pro účely tohoto zákona se k výměře bytu připočítá i výměra takovéto místnosti.

Rozdíl oproti nájemní smlouvě nastane ve chvíli, kdy nájemník užívá pouze sklepní kóji (není ve smyslu stavebního zákona místností), za kterou platí nájem stejný jako za sklepní místnost. Sklepní kóje jsou součástí společných prostor domu a jako takové nepřechází do vlastnictví. Na sklepní kóje vzniká pouze právo užívání spojené s vlastnictvím bytu. Na rozdíl od sklepní místnosti, kterou může prodávající převést společně s bytem oprávněnému nájemci do vlastnictví jako příslušenství bytu.