Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o odpověď na otázku, zda mohu, jako zaměstnanec na plný pracovní úvazek vykonávat pro svého přítele zdarma funkci odpovědného zástupce v jeho stavební firmě, k čemuž splňuji všechny profesní požadavky.

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu; živnostenský zákon přitom neurčuje jakou formu smluvní vztah musí mít (může se tedy jednat např. o vztah pracovněprávní). Upozorňujeme, že nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než ctyři podnikatele.