Živnostenské oprávnění můžete přerušit, ale je nutné vědět, na jak dlouhou dobu živnost přerušujete. Přerušení provozování živnosti lze zapsat do živnostenského rejstříku dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a přerušení živnosti končí dnem uvedeným v oznámení (§31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů). Podání můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Požádat o zrušení živnostenského oprávnění můžete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.  Postačí Vám k tomu pouze doklad totožnosti.