Euroklíč je univerzální klíč určený pro osoby se zdravotním postižením, sloužící k dostupnosti  WC, výtahů, plošin a podobných kompenzačních zařízení (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.)osazených jednotným Eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech EU.

Místa, kde lze Euroklíč použít, jsou označena. Pro snazší orientaci je také možné si do chytrého telefonu nainstalovat aplikaci Euroklíčenka, kde je uveden kompletní seznam míst, na nichž lze Euroklíč použít.

Euroklíč může získat každý držitel průkazu osoby se zdravotním, (TP, ZTP a ZTP/P), dále také lidé, kteří nemají ze zákona nárok na průkaz OZP, ale jejich zdravotní stav vyžaduje například hygienické prostředí na sociálních zařízeních. Jde například o diabetiky, stomiky, onkologické pacienty, lidi trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a poruchami autistického spektra.

Hlavním přínosem je zvýšení mobility, nezávislosti a samostatnosti cílových skupin při cestách konaných jak individuální tak hromadnou dopravou na úřady, do škol, do zaměstnání, za nákupy, sportem, kulturou, sociálními, zdravotními a dalšími veřejnými službami a jinými aktivitami.

Kde řešit a co budete potřebovat

Distribuční místa Euroklíče jsou v každém kraji, včetně Prahy. Seznam míst, kde je možné požádat o vydání Euroklíče v jednotlivých krajích naleznete přímo na stránkách Euroklíče.

S sebou si na distribuční místo vezměte průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P) a občanský průkaz. V případě, že osoba není držitelem průkazu OZP, ale má onemocnění, které opravňuje k vydání Euroklíče, vyplní distributor s osobou čestné prohlášení, že osoba má jiné postižení, případně k nahlédnutí lékařskou zprávu dokládající onemocnění.

Distributor vyplní s žadatelem Evidenční kartu Euroklíče.

Poplatky 

Euroklíč je zdarma.

Na co si dát pozor

Euroklíč je nepřenosný (tzn. může ho používat pouze osoba, které byl vydán).

Euroklíč pro rodiče a opatrovníky dětí do 3 let (k rozkliknutí)

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit rodiče a opatrovníci dětí do 3 let. I jim tak bude umožněno otevírat např. WC, plošiny či výtahy.  

Zapůjčit Euroklíč je možné prostřednictvím organizace Síť pro rodinu, z.s., na jejich stránkách také naleznete více informací ohledně vyzvednutí Euroklíče.