Zaplněná krásná zahrada Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského patřila v sobotu odpoledne zejména drakům a dětem. Sestry boromejky tam totiž uspořádaly tradiční „Drakiádu pod Petřínem“.

„Chtěly jsme před lety naši zahradu zpřístupnit a začaly jsme dvakrát do roka pořádat den dětí a drakiádu, a postupně tak vznikla pěkná tradice spolupráce církve, městské části a obyvatel Prahy,“ popsala sestra Bohuslava Kubačáková, která děti s rodiči přivítala na drakiádě už po čtrnácté.

V pestrém programu nechyběli bublinář, loutková pohádka, tombola a samozřejmě soutěže draků. Děti se zároveň mohly zapojit do výtvarné dílny a soutěží, prohlédnout si sovy a odnést si domů pěkný obrázek na obličeji.

„Sestrám boromejkám a personálu nemocnice patří velké poděkování za péči o pacienty i za krásné akce, které pro děti a dospělé pořádají,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který si Drakiádu pod Petřínem už po osmé nenechal ujít. Městská část Praha 1 konání akce tradičně podporuje.