Na výzvu jsem nezaplatil určenou částku ve lhůtě, mohu ještě zaplatit po lhůtě?
Pracovní doba
Zaslal jsem peníze do špatné banky (např. kód banky 8000 místo 0800).
Zapsání bodů - karta řidiče. Jestliže zaplatím určenou částku, budu mít záznam v kartě řidiče?
Jakým způsobem mohu zaplatit?
Nemohl jsem si vyzvednout zásilku na poště (provozovatel např. v cizině).
Požádal jsem o prominutí zmeškání lhůty, zaplatil a platba se mi vrátila zpět. Co mám dělat?
Nezapsal jsem registrační značku do zprávy pro příjemce při placení určené částky.
Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.
Vozidlo v době spáchání přestupku již změnilo majitele, vozidlo jsem prodal jiné osobě.
Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu
Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky
Vozidlo je prodáno, ale je stále v převodu, takže se v registru vozidel objevuje minulý vlastník
Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel
Lhůta 15 dnů se počítá od doručení písemnosti nebo až ode dne následujícího?
Přestupek jsem vyřešil příkazem na místě s Policií ČR nebo s Městskou policií hl. m. Prahy a přesto jsem obdržel výzvu.
Zda stačí poslat email neověřený elektronickým podpisem?
Důležitost variabilního symbolu
Pokuty ZTP, zásobování, vozidla s právem přednostní jízdy
Dva stejné oznámené přestupky (tentýž den, místo a blízký popř. stejný čas)-duplicita
Vozidlo je prodáno, stačí zaslat kopii kupní smlouvy?