Rada MČ Praha 1 vyhlásila dne 21. 7. 2020 dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení.

Smyslem a cílem dotačního programu je zmírnit dopady Usnesení Vlády ČR č. 199 ze dne 12. března 2020 (a navazujících usnesení) o přijetí krizového opatření, kterým byly zakázány ode dne 13. března 2020 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osoby, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na dotace v oblasti kultury: 610.000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti je od 24. srpna do 11. září 2020!

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení