MČ Praha 1 vyhlašuje usnesením číslo UR21_1401 ze dne 30.11.2021 dotační program s názvem Jednička pro rok 2022 A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence.

V sociální oblasti budou podpořeny následující služby:

1. Služby sociální prevence
2. Služby sociální péče
3. Návazné fakultativní služby

V oblasti Protidrogové prevence budou podpořeny následující služby:

1. Kontaktní a poradenské služby
2. Terénní programy
3. Ambulantní služby
4. Substituční léčba

Bližší informace naleznete na https://www.praha1.cz/dotace-socialni-pece-a-zdravotnictvi/

Lhůta pro podání žádostí je od  05.01.do 19.01.2022