Rada MČ Praha 1 vyhlásila usnesením č. UR22_0258 ze dne 08.03.2022 dotační program s názvem Oblast zdravotnictví pro rok 2022.

Dotační program je zaměřen na podporu zdravotních služeb – domácí zdravotní péče, terénní a lůžková paliativní péče.

Lhůta pro podání žádostí je od 11.04.2022 do 22.04.2022.

Více informací a formuláře naleznete zde: https://www.praha1.cz/dotace-socialni-pece-a-zdravotnictvi/