Vážení podnikatelé,

informujeme Vás o dotačním programu hlavního města Prahy, který má za cíl zkultivovat označení provozoven na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za památkovou rezervaci. Město zájemcům uhradí až 70% nákladů za pořízení vkusného označení provozovny. Podrobnosti publikují stránky Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

Manuál pro kultivovanou Prahu

Dotační program pro označování provozoven na území památkové rezervace je letošní novinkou navazující na vydání manuálu pro kultivovanou Prahu. Tento manuál obsahuje ilustrovaný návod, jaká pravidla je při označování provozoven v památkových územích potřeba dodržovat. Nechybí zde ani příklady z dobré praxe.

Inspirujte se prvorepublikovou Prahou

Nemáte představu o tom, jak má vkusné označení vypadat? Nevadí, i na Vás je v manuálu pamatováno. Nechte se inspirovat prvorepublikovými, ale i současnými příklady z dobré praxe.

Pravidla označování provozoven

Pravidla označování provozoven v památkově chráněných územích hlavního města Prahy a na kulturních památkách na území hlavního města Prahy jsou k dispozici zde.

Rozsah památkové rezervace

Rozsah památkové rezervace v hlavním městě Praze vymezuje katastrální území Starého Města s Josefovem, Malé Strany, Hradčan s Pražským hradem a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních území. Hranice rezervace je vyznačena v plánu, který je přílohou nařízení č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Dotační program

Ještě předtím, než se rozhodnete žádost podat, seznamte se, prosím, s dotačním programem pro označování provozoven. Zjistíte v něm, za jakých podmínek je možné o podporu žádat, a na které provozovny se program vztahuje.

V dotačním programu pro označování provozoven je možné žádat o podporu až do výše 70 % nákladů, maximálně však do 200 000 Kč. Dotaci je možno poskytnout na práce zahájené, provedené a dokončené od 1. 1. 2020 ke dni podání žádosti o dotaci. Pro dotační program město vyhradilo částku 5 000 000 Kč.

Žádost

Žádost lze vyplnit výhradně prostřednictvím předepsaného online formuláře, který naleznete v informačním systému finanční podpory hlavního města Prahy. Online vyplněnou a odeslanou žádost je nutné vytisknout a podat v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy. Návod na použití elektronického formuláře stahujte zde.

Žádost je možné podat od 31. 7. 2020 až do 30. 10. 2020.

Seminář

Pro zájemce o dotační program uspořádá město seminář, a to v následujících termínech:

Datum

Místo konání Čas

15. 7. 2020

Mariánské náměstí 2, Praha 1

zastupitelský sál Nové radnice – 1. patro, místnost č. 128

Od 14 hodin.

3. 8. 2020

Jungmannova 35/29, Praha 1

zasedací místnosti č. 201– 2. patro

Od 14 hodin.

2. 9. 2020

Jungmannova 35/29, Praha 1

zasedací místnosti č. 201– 2. patro

Od 14 hodin.

16. 9. 2020

Jungmannova 35/29, Praha 1

zasedací místnosti č. 201– 2. patro

Od 14 hodin.

Upozorňujeme, že kapacita seminářů je omezena (50 míst) a účast je možná pouze po předchozí registraci na e-mailové adrese: martina.soukupova@praha.eu, nebo barbora.drevikovska@praha.eu  nebo na telefonním čísle: 236 00 2064, 236 00 2063.

Podrobnosti publikují stránky Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.