Galerie Ambit, Jungmannovo nám.18, Praha 1

27.10.-13.11. 2022

Otevřeno denně 10-18 hod.

Pro třináctou členskou výstavu Svazu českých fotografů bylo letos zvoleno téma Domov. Navazuje na tradice prestižních prvorepublikových členských svazových výstav, která byla v roce 2009 obnovena s cílem dosáhnout stejného věhlasu a oblíbenosti. Věříme, že se to každoročně daří.

Fotografie na zvolené téma vzbuzují řadu otázek. Co je domov a jak ovlivňuje život každého z nás? Je to ta malebná krajina, již oslavuje naše hymna? Je to útulné zátiší s knížkou, jídlem, křeslem a domácími mazlíčky? Tvoří jej lidé, které máme rádi? Tvoří jej pohoda, kterou s nimi prožíváme? Mají všichni svůj vlastní domov nebo ho sdílí s ostatními podobného osudu? Jak vypadá život bez domova? Na všechny tyto otázky se snaží přihlášení fotografové odpovědět. Zamyslete se nad jejich fotografiemi, co znamená domov pro vás. Jaká je vaše představa štěstí a opravdového „doma“.

Tak jako předešlé prozrazuje letošní výstava široké pole aktivit SČF. Zahrnuje fotografie nositelů titulů Mistr (Kandidát mistra) SČF 2022 a Autor SČF. V expozici Petr Sikula: Pocta osobnosti potvrzuje rozmanitost fotografické sbírky SČF, téměř čtrnácti tisíc fotografií současných i dřívějších autorů uložených v Národním archivu ČR. Nabízí i ukázku prací spřáteleného Zväzu slovenských fotografů. Připomíná, že SČF vzal do svých řad i skupinu mentálně hendikepovaných fotografů – tvůrčí skupinu Večernice, která se vzdělává již dvacet let ve spolku Asociace české videokultury MEDIALOG a začlenění mezi zkušené fotografy je pro ni motivující a inspirující.

Šíří záběru spojující minulost i současnost a nabízející dialog je výstava zajímavým diváckým zážitkem, prozrazuje totiž jedinečnost fotografického uskupení současného SČF a jeho význam pro fotografii, protože zavazující tradice ovlivňuje kultivaci tvorby a výtvarného projevu fotografující veřejnosti. Výstava je součástí projektu Historie a současnost SČF podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

www.scf.cz

Kurátorka výstavy: Věra Matějů

Design: Dana Bleyová

Realizace: Karolina Huňády a Lukáš Kalivoda