Naše mateřské a základní školy, stejně jako školní jídelny, mohou být díky dlouhodobým kontraktům a nákupům prostřednictvím aukcí, které zajišťuje naše městská část, klidné. Mají garantovány výhodné ceny plynu a elektřiny a navíc dostanou z rozpočtu Prahy 1 pro rok 2023 výrazně navýšený provozní příspěvek právě na úhradu elektřiny a plynu.

„V uplynulých dnech jsme na poradě informovali všechny ředitele našich školních jídelen i mateřských a základních škol mimo jiné i o situaci v oblasti energií. O detailech s nimi navíc hovořil dlouholetý externí spolupracovník, který pro městskou část a její příspěvkové organizace dlouhodobě řeší aukce energií. Díky tomu máme výhodné a dlouhodobě platné ceny,“ popsal 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček.

Praha 1 má v současné době čerstvě vysoutěžené dodávky plynu, jež jí a jejím příspěvkovým organizacím zajišťují výhodné, tzv. spotové ceny. Dodavatelem je společnost E. O. N.

Co se týká elektrické energie, mají městská část a její příspěvkové organizace zajištěny u stejného dodavatele díky dlouhodobému kontraktu výhodné ceny až do konce roku 2023.

Některé příspěvkové organizace Prahy 1 mají ještě z minula uzavřeny vlastní smlouvy na dodávky plynu či elektřiny. Na uvedené poradě obdržely k prostudování aktuální podmínky, jimiž disponuje městská část, a v případě výhodnosti a dohody se společností E. O. N. se budou moci i ony připojit k uvedeným dohodám.