Od nového školního roku 2024/2025 přejde dvanáct skupin školní družiny ZŠ nám. Curieových do budovy v Masné ulici, která se pro ně uvolnila a radnice ji během prázdnin upraví. Kompletní rekonstrukcí pak během školního roku 2025/2026 projde budova prvního stupně ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky ve Vojtěšské.

„Díky přesunu školní družiny ZŠ nám. Curieových do Masné ulice budou děti moci trávit svůj volný čas v jiném prostředí než během dopolední výuky a v hlavní budově školy se vstupem z Dušní ulice se nám tím uvolní třídy pro vyučování,“ popsal 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček, do jehož gesce školství spadá.

Investičně i organizačně náročnou pak bude kompletní oprava budovy ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské v průběhu školního roku 2025/2026. Děti ze zdejšího prvního stupně se z toho důvodu přesunou do Masné ulice, kde na dobu rekonstrukčních prací ve své škole nahradí družiny ze ZŠ nám Curieových, jež se na uvedený školní rok vrátí do hlavní budovy své školy. Ještě předtím v Masné ulici radnice vybuduje zcela nový školní gastroprovoz.

„Výhodou celkové rekonstrukce bude zachování kontinuity stavebních prací a tím urychlení celého procesu. Děti z prvního stupně sice budou v jiné budově, ale díky zvolenému postupu nebude jejich vzdělávací proces narušen tím, že by byly jednotlivé ročníky rozděleny do různých škol Prahy 1. Zůstanou zachovány třídní kolektivy, stejní pedagogové a koneckonců i pracovníci školní jídelny, kterých se rekonstrukce budovy dotkne také,“ vysvětlil David Bodeček.

Radnice podle jeho slov vše plánuje s ohledem na děti a jejich třídní kolektivy tak, aby byla zachována úroveň vzdělávacího procesu a aby žáci nebyli vystaveni hluku a prachu z rekonstrukce. Po jejím ukončení bude mít ZŠ nám. Curieových v Masné ulici k dispozici kvalitní budovu, a to navíc upravenou pro děti nižších ročníků a s novou školní jídelnou. V hlavní budově bude k tomu mít k dispozici uvolněné prostory pro výuku. Děti z prvního stupně ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky si zase budou spolu s pedagogy a dalšími zaměstnanci užívat kompletně zrekonstruovanou krásnou historickou budovu ve Vojtěšské.