Doprava a parkování, dopravně-správní agendy

Chcete požádat o zařazení lokality do tržního řádu či o zábor, popř. stavební zábor? Chcete na veřejnosti uspořádat hudební produkci, sportovní akci anebo výstavu? Máte zájem o úpravu dopravního značení, uzavírku komunikace, osazení ochrannými sloupky nebo například o získání vyhrazeného parkovacího místa? Potřebné informace naleznete zde: https://www.praha1.cz/potrebuji-si-vyridit/motivy-a-potreby/