V příštím týdnu proběhne čištění dvou stávajících betonových šachet na Vojířově rybníčku na Petříně. S ohledem na promáčenost terénu a obtížnou přístupnost budou práce provedeny pouze ručně. Materiál, získaný při čištění, zůstane na místě do doby, než bude sucho, tedy pravděpodobně až do léta.