Český tramping je světovým unikátem, který od svého vzniku ovlivňuje životy celých generací. I proto byla více než před dvěma roky otevřena v národopisné expozici Národního muzea v Letohrádku Kinských výstava s názvem Století trampingu. Jižní svah pod Petřínem byl tenkrát plný pamětníků i mladých pokračovatelů tohoto životního stylu.

Na podobě výstavy měli velký podíl etnolog Jan Pohunek z Národního muzea, Miloš Černý zvaný Paddy z trampské osady pražské TOP 13 a trampské osady Údolí a Daniel Bernard zvaný Dan z kempu Bílé skály a samozřejmě další nadšenci. Sám Jan Pohunek má trampskou přezdívku Přebral a patří k trampské osadě Tuláci podzemí.

Dějiny trampingu u nás jsou velmi úzce spojené s historií samostatného státu. Po roce 1918 se stal životním stylem desetitisíců lidí. Jako náplň volného času si tramping vybrali příslušníci různých skupin populace. Přispěl i k rozvoji kultury u nás. Inspiraci v něm našli hudebníci, malíři či spisovatelé. V mnoha osadách se stal podstatnou náplní také sport a ocenění sportovci – často účastníci světových soutěží – se vždy hlásí k tomu, čím a kde začínali.

Komunisté se snažili více či méně tramping zničit, jak se dalo. Trampové si své cesty do lesů ale vzít nedali a našli si také čas na formování své záliby a nezávislosti. Přátelství a volnost, to jsou témata, která i přes chvat dnešní doby zůstávají i pro dnešní tuláky něčím posvátným. Hodně trampů má také v Praze 1 trvalé bydliště a jistě si výstavu nenechají ujít. (Tak jako jich celá řada přišla do Galerie 1 na expozici kreslíře Marko Čermáka.) ZDE

Výstava Století trampingu je poskládaná díky nadšencům a dva sály Letohrádku Kinských jsou naplněny předměty, fotografiemi a dobovými texty. Velký ohlas má prožitková koncepce výstavy, kterou doprovází častá hudební vystoupení, přednášky i filmové projekce.

„Při těchto akcích se podařilo získat další stovky nových artefaktů, které se spolu s těmi z výstavy přesunou po jejím skončení do depozitářů Národního muzea,“ prozradil nám Daniel Bernard.

Po více než 800 dnech se v neděli 30. srpna 2020 stane výstava minulostí. Na čtvrtek 27. srpna je plánována velká akce, kterou si jistě nenechá ujít nikdo, kdo si rád zazpívá a setká se s lidmi tohoto fenoménu.

Více informací: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/stoleti-trampingu.