Antonín Hepnar, designér, výtvarný umělec, sochař, interiérový architekt, ale hlavně kouzelník se dřevem, který za svoji práci obdržel celou řadu ocenění, převzal z rukou starosty Oldřicha Lomeckého Cenu Prahy 1. Rodák z podkrkonošského Červeného Kostelce je jednou z nejvýraznějších postav českého užitého umění.

„Pan Antonín Hepnar je vynikající umělec, který se svým milovaným dřevem pracuje s láskou a virtuozitou, ale hlavně s respektem k tomuto materiálu: dává vyniknout jeho kráse a kvalitě, podvoluje se ušlechtilé kresbě let a respektuje jeho přirozenost. Díky tomu a díky talentu a píli pak může vytvářet díla rozdávající radost a potěšení a zároveň vysoce praktická a ještě k tomu sklízející široké uznání,“ popsal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký při slavnostním ceremoniálu na Staroměstské radnici.

Lásce ke dřevu a k práci s ním se Antonín Hepnar naučil už od svého otce, který měl doma v Červeném Kostelci dílnu na rukodělné soustružení dřeva, ale třeba také od sousedů, kteří byli řezbáři. Jako dospívající kluk se přesunul do Prahy, kde absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v ateliéru profesora Václava Markupa a definitivně se začal věnovat zejména práci se dřevem, konkrétně soustružení.

Kromě otce ho zásadně ovlivnila škola, která mu navzdory panující tuhé totalitě nabízela vědomosti, o kterých do té doby netušil a o kterých se v době diktatury proletariátu nemluvilo. „Už jen obrázek řecké Akropole na titulní stránce jedné z jeho učebnic působil v té době jako zjevení a podněcoval mladou fantazii,“ uvedl Oldřich Lomecký.

Antonín Hepnar vystavoval například v Praze, Bratislavě, Londýně, Lodži, v Mnichově, Berlíně, v Kolíně nad Rýnem či Hradci Králové. Pracoval na interiéru kostela v Ledči nad Sázavou, na Autosalonu Mladá Boleslav nebo na dřevěných prvcích hotelu Praha. Podílel se také na výtvarné podobě světoznámého filmu Amadeus.

Velmi rád vzpomíná na výstavu v Bratislavě, kterou mu zahájily sestry a herečky Magda a Emília Vášáryovy.

Získal řadu ocenění, je nositelem diplomu Mistr uměleckého řemesla a je členem Asociace interiérových architektů. Velmi si považuje cenu za svůj význačný přínos pro design, kterou dostal na Designbloku 2010. „A Městské části Praha 1 bude ctí, pokud si mezi svá oblíbená ocenění zařadí i Cenu Prahy 1, kterou jsem mu jménem naší městské části velmi rád předal,“ doplnil starosta Oldřich Lomecký.

A že se starostovo přání nejspíš vyplní, dokládá reakce čerstvého nositele Ceny Prahy 1. „Je to pro mě nevýslovná radost. Pocit obrovského štěstí,“ reagoval na své ocenění Antonín Hepnar.

Gratulujeme.