V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Rada MČ Praha 1 dne 25.05.2021 schválila změnu názvu Komise kultury na „Komise kultury a sportu“

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Zdeněk Barták 
Místopředseda 
Ivan Bednář 
TajemníkTelefonE-mail
Adriana Bubeníková221 097 293adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové 
Roman Bělor 
Otakar Pištora 
Jan Petránek 
Helena Kroftová – Leisztner 
David Skála 
Jaroslava Nárožná 
Renata Sabongui 

Harmonogram jednání: 2x za měsíc od 16:00 hod. (pondělí)

Termíny Komise kultury a sportu na rok 2022:

 1. jednání komise dne 10. 01. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 2. jednání komise dne 24. 01. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 3. jednání komise dne 21. 02. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 4. jednání komise dne 21. 03. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 5. jednání komise dne 04. 04. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 6. jednání komise dne 25. 04. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 7. jednání komise dne 09. 05. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 8. jednání komise dne 06. 06. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 9. jednání komise dne 20. 06. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 10. jednání komise dne 05. 09. 2022 – Program – PDF, zápis – PDF
 11. jednání komise dne 19. 09. 2022 – Program – PDF

ROK 2021

 1. jednání komise dne 11. 01. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 2. jednání komise dne 25. 01. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 3. jednání komise dne 08. 02. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 4. jednání komise dne 08. 03. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 5. jednání komise dne 22. 03. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 6. jednání komise dne 19. 04. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 7. jednání komise dne 03. 05. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 8. jednání komise dne 17. 05. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 9. jednání komise dne 31. 05. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 10. jednání komise dne 14. 06. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 11. jednání komise dne 28. 06. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 12. jednání komise dne 06. 09. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 13. jednání komise dne 20. 09. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 14. jednání komise dne 11. 10. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 15. jednání komise dne 25. 10. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF
 16. jednání komise dne 22. 11. 2021 – Program – PDF, zapis – PDF
 17. jednání komise dne 13. 12. 2021 – Program – PDF, zápis – PDF

ROK 2020
8. jednání komise dne 30.11.2020 – Program – PDF, zápis – PDF
7. jednání komise dne 02.11.2020 – ZRUŠENO
6. jednání komise dne 12.10.2020 – Program – PDF, zápis – PDF
5. jednání komise dne 21.09.2020 – Program – PDF, zápis – PDF
4. jednání komise dne 07.09.2020 – Program – PDF, zápis – PDF
3. jednání komise dne 22.06.2020 – Program – PDF, zápis – PDF
2. jednání komise dne 08.06.2020 – Program – PDF, zápis – PDF
1. jednání komise dne 25.05.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

Statut Komise kultury a sportu

Rada MČ Praha 1 (dále jen „Rada“) vymezuje Komisi kultury a sportu (dále jen „komise“) tyto pravomoci:

 1. Je poradním orgánem Rady v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivitách.
 2. Sleduje dění v oblasti kultury a sportu na území MČ Praha 1, spolupodílí se na organizaci akcí pořádaných MČ Praha 1.
 3. Navrhuje a posuzuje možnosti rozvoje kultury a sportu na území MČ Praha 1, připomínkuje návrhy odboru kultury, sportu a zahraničních vztahů ke koncepci rozvoje kultury a sportu na území MČ Praha 1.
 4. Formuluje požadavky na využití nebytových prostor v obecních domech pro kulturní a sportovní účely a je oprávněna kontrolovat využití těchto prostor.
 5. Členové komise se podílejí na výběrových řízeních pro rozdělování finančních prostředků v oblastech kultury, spolkové činnosti, sportu, ochrany kulturního dědictví a pro spoluúčast v oblastech kultury a volnočasových aktivit a sportu.
 6. Doporučuje Radě:
 • realizaci záměrů pamětních desek a plastik
 • konání kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích
 1. Vyhledává náměty kulturních a sportovních akcí vhodných pro prezentaci MČ Praha 1 v partnerských městech.
 2. Členové komise jako garanti jednotlivých akcí průběžně sledují, posuzují a hodnotí plnění záměrů, podmínek a přínosu pro občany Prahy 1, ke kterým se zavázali příjemci finančních prostředků od MČ Praha 1.