Ve čtvrtek 9. prosince proběhlo duchovní setkání u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí za účasti starosty Petra Hejmy, místostarosty Petra Burgra a také členů Sboru dobrovolných hasičů Praha 1. Samotné ceremonii přecházela mše svatá k slavnosti Panny Marie v kostele Matky boží před Týnem.

Mši celebroval Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha a přítomen byl také český římskokatolický duchovní Jiří Koníček. Z krásných prostor kostela se pak procesí přesunulo k obnovenému Mariánskému sloupu. U něj vystoupil starosta Hejma se svým projevem. „Velice mě těší, že se zde u obnoveného Mariánského sloupu scházíme. Jedná se o významný duchovní, ale také kulturní symbol českého národa. Mám také radost, že zde jsou naši dobrovolní hasiči. Jejich kolegové se tehdy v roce 1918 nechali strhnout davem k vandalským činům, které bohužel vedly i ke stržení sloupu. To, že tu dnes stojí a vzdávají hold tomuto monumentu je opravdu krásné a symbolické gesto,“ řekl starosta.

Hasiči ke sloupu položili věnec a poté zazněla modlitba z úst Mons. Ladislava Hučka. Původní Mariánský sloup byl vztyčen na Staroměstském náměstí v roce 1648, jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu Prahy před nájezdníky ze Švédska. A 3. října 1918 byl sloup stržen, jelikož v něm tehdejší československý lid spatřoval symbol Habsburské monarchie. Snahy o jeho obnovení se objevovaly již v průběhu 20. století. Nicméně k opětovnému vztyčení došlo až v roce 2020, tedy po více než 100 letech.