„“
15.03.2022Soubory hlasování33. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 003152022_01.txt 03152022_02.txt 03152022_03.txt 03152022_04.txt 03152022_05.txt 03152022_06.txt 03152022_07.txt 03152022_08.txtÚvod a Program jednání
bod č. 103152022_09.txtHumanitární pomoc Ukrajině
bod č. 2přerušenoVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 303152022_10.txt“ „03152022_11.txt“ „03152022_12.txtNávrh na udělení čestného občanství Prahy 1
bod č. 403152022_13.txt 03152022_17.txt 03152022_18.txt 03152022_19.txt 03152022_20.txt 03152022_21.txt 03152022_22.txt 03152022_23.txt 03152022_24.txt 03152022_25.txtVyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant míst ke zbudování nové Hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1
bod č. 503152022_14.txt 03152022_15.txt 03152022_16.txtCORRENCY nástroj pro podporu občanů a oživení lokální ekonomiky – projekt
bod č. 703152022_26.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022“
bod č. 803152022_27.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022“
bod č. 903152022_28.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2022“
bod č. 1003152022_29.txtPřidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2022 A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence
bod č. 1103152022_30.txtŽádost o prominutí nedoplatku za nájemné části bytové jednotky č. 122/10 v domě č. p. 122, k. ú. Nové Město, Mikulandská 4, Praha 1
bod č. 1203152022_31.txt 03152022_32.txt 03152022_33.txtŽádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním části nebytové jednotky č. 426/104 v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1
bod č. 1303152022_34.txtSoudní smír ve věci sporu o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 1363/104 v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12, Praha 1
bod č. 1403152022_35.txt 03152022_36.txtŽádost o prominutí dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 220/101 v domě č. p. 220, k. ú. Staré Město, Anenská 13, Praha 1
bod č. 1503152022_37.txtŽádost o přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení půdní bytové jednotky č. 964/4 v domě č. p. 964, V Kotcích 24, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, k. ú. Staré Město, obec Praha
bod č. 1603152022_38.txtŽádost o prodej nebytové jednotky č. 611/101 v domě č. p. 611, stojícího na pozemcích parc. č. 756/1 a a 756/2, Týnská ulička 10, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1703152022_39.txt 03152022_40.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, Jungmannovo náměstí 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1803152022_41.txt 03152022_42.txt 03152022_43.txt 03152022_44.txt 03152022_45.txt 03152022_47.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 1903152022_48.txt 03152022_49.txt 03152022_50.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, obec Praha (U Lužického semináře 114/46, Praha 1)
bod č. 2003152022_51.txt 03152022_52.txt 03152022_53.txtZáměr prodeje pozemků parc. č. 101/2 a 101/4 v k. ú. Nové Město, obec Praha (U Půjčovny 953/4, Praha 1) včetně všech staveb a příslušenství
bod č. 2103152022_54.txtŽádost o prominutí příslušenství dluhu – ANONA a.s., Rybná 7, Praha 1, Staré Město
bod č. 22staženoŽádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES: N-03/0407ve znění dodatku – COPA, s.r.o., Panská 5/891, Praha 1, Staré Město
bod č. 2303152022_55.txtŽádost o individuální podporu a slevu na nájemném ze smlouvy č. CES: M99022 ve znění dodatků – Immovision Praha s.r.o., Panská 7/890, Praha 1, Staré Město
bod č. 2403152022_56.txt 03152022_57.txt 03152022_58.txt 03152022_59.txtZáměr prodeje jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 2503152022_60.txt 03152022_61.txt 03152022_62.txt 03152022_63.txtRozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
bod č. 2603152022_64.txt 03152022_65.txtEtický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 27staženoProblematika budoucí robotické automatizace procesů na Úřadě MČ Praha 1; podpora robotiky a programování ve výuce škol zřízených MČ Praha 1
bod č. 2803152022_66.txtDopad pandemie Covid 19 na nájemce NP MČ Praha 1