Lidská paměť je někdy děravá, říká se, a něco na tom opravdu bude. Probouzení dějinné paměti a zvyšování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy ve 20. století je smyslem projektu Zvony paměti.

Zvon Svatomikulášské městské zvonice, které bude nejen Pražanům, ale i návštěvníkům metropole, pravidelně připomínat pražské osobnosti, jež se odvážně postavily totalitním režimům a přispěly k vítězství svobody a demokracie v naší zemi.

V úterý 26. září v 15 hodin zvoníme za Českou političku Národně socialistické strany (nazývána též Národně sociální strana nebo Československá socialistická strana) a představitelka ženského emancipačního hnutí: Františku „Fráňu“ Zemínovou.

Ve středu 27. září v 15 hodin zvoníme za Česko-kanadského spisovatele, překladatele a redaktora, spoluzakladatele exilového nakladatelství ’68 Publishers v Torontu: Josefa Škvoreckého.

Ve čtvrtek 28. září v 15 hodin zvoníme za agrárního a lidoveckého politika, bojovníka za práva zemědělců, jednoho z nejtvrdších odpůrců komunistické politiky po 2. světové válce a především muže ryzího charakteru. Za své postoje byl popraven komunistickým režimem ve vykonstruovaném procesu: Stanislava Broje.

V pátek 29. září v 15 hodin zvoníme za legionáře, generála, předsedu protektorátní vlády, spolupracovníka domácího i zahraničního odboje během 2. světové války. Byl popraven nacisty, aniž by prozradil kohokoliv ze svých spolupracovníků: Aloise Eliáše.

Životopisy jednotlivých statečných si přečtěte zde -> https://www.prague.eu/cs/zvony-pameti.