Tj. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, insolvenční zákon, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o pohřebnictví, zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv