Ve 4. čtvrtletí roku 2021 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 8 431 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 20 301 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 11 870  osob se rozhodlo svou živnost ukončit.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 31. 12. 2021

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          49 490
z toho fyzických osob:                                                         11 509  
z toho právnických osob:                                                    37 981  
Počet vydaných a platných živností:        69 949
z toho živností volných:                                                       48 635  
z toho živností řemeslných:                                                  8 926  
z toho živností vázaných:                                                      5 823  
z toho živností koncesovaných:                                           6 565  
Počet oznámených živnostenských provozoven:  12 702