V kostele sv. Petra na Poříčí se poslední říjnový den uskutečnil unikátní koncert Housle dětem. V rámci akce byly ZUŠ Biskupská darovány čtvery housle vyrobené v dřevomodelářské dílně Věznice Odolov.

Tato dílna existuje již od roku 2009 a zaměřuje se na renovaci starých a výrobu nových hudebních nástrojů. Odsouzení v dřevomodelářské dílně vyrábí především smyčcové nástroje, zejména housle, violy a violoncella.

Aktivity jako dřevomodelářská dílna přispívají k minimalizaci recidivy po propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody, navíc slouží dobročinnosti, jelikož hudební nástroje z odolovské dílny jsou věnovány hudebním školám po celé republice. Členové dřevomodelářského kroužku také každoročně obdarovávají dřevěnými hračkami děti z mateřských školek, sociálních ústavů a nemocnic. Koncert Housle dětem vznikl na základě dlouholeté spolupráce ZUŠ Biskupská a Vězeňské služby. V loňském roce ZUŠ uspořádala pro Vězeňskou službu Českou mši vánoční a školní orchestr Big band Biskupská pravidelně vystupuje na oslavách Dne českého vězeňství. Koncert Housle dětem byl zajímavou příležitostí pro naše žáky si zahrát s bývalým profesionálním hudebníkem Pavlem Staňkem, který v současné době pracuje ve Věznici Odolov a koordinuje činnost dřevomodelářské dílny. Housle, které ZUŠ Biskupská získala, budou půjčovány dětem, které zatím nemají vlastní nástroj, anebo si jeho pořízení nemohou dovolit.