Rada Městské části Praha 1 zrušila dotaci na nákup a instalaci biometrických nebo obdobných domovních vstupních systémů, a to jak z důvodu možného rozporu s GDPR, tak také proto, že právní zástupci majitelů bytů využívaných pro krátkodobé ubytování napadli právní posudek, na základě kterého byl dotační titul vyhlášen.

V únoru Městská část Praha 1 nabídla všem společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) a bytovým družstvům (BD) jednorázovou, nevratnou dotaci na nákup a instalaci biometrických nebo obdobných domovních vstupních systémů, chránících domy proti nezvaným návštěvníkům. Podmínkou pro zavedení vstupního systému byla instalace kamer a uzavření pojistné smlouvy proti způsobené škodě.

Rada Městské části Praha 1 bohužel musela tuto dotaci zrušit, a to z důvodu možného rozporu s legislativou, která znesnadňuje za současného legislativního stavu takový systém instalovat, neboť by mohl v rozporu s GDPR.

Navíc právní zástupci majitelů bytů napadli právní posudek, na základě kterého byl dotační program vyhlášen, s tím že pokud by Praha 1 na dotačním programu trvala, tak hrozili podáním žalob. Jedná se s největší pravděpodobností o majitele bytů, kteří provozují krátkodobé ubytování.